Psykologerne Helle Birkholm-Buch og Louise Granby Byriel

Per 1. november 2018 er Louise Granby Byriel en del af klinikken i Roskilde.

Vi er begge autoriseret psykologere og efteruddannede i Acceptance Commitment Therapy (ACT), som er den nyeste form for kognitiv terapi.

Vi har begge erfaring med psykologisk rådgivning, supervision og individuel psykoterapi med børn, unge og voksne samt parterapi og familieterapi. Helle tilbyder psykologsamtaler i både Valby/København og i Roskilde.

Følgende problemstillinger kan vi hjælpe med:

 • Stress & udfordringer i arbejds- og/eller privatlivet (mobning, konflikt- og stresshåndtering, afskedigelse el. trussel herom m.m.)
 • Lavt selvværd (manglende gennemslagskraft, selvtillidstræning, social færdighedstræning, håndtering af selvkritiske tanker m.m.)
 • Angst (angstanfald, social angst, fobier, tvangshandlinger/OCD m.m.)
 • Tristhed / depression (håbløshed, manglende livsglæde)
 • Svangerskabs- og fødselskomplikationer (tvillingegraviditet, for tidlig fødsel, medfødt handicap, fødselsdepression, tilknytningsproblemer m.m.)
 • Fysiske lidelser & kroniske smerter (smertehåndtering)
 • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, overspisning)
 • Selvskadende adfærd (cutting m.m.)
 • Selvmordstanker og selvmordsforsøg
 • Sorg & kriser (dødsfald, tab, livskriser, skilsmisse, eksistentielle kriser m.m.)
 • Traumatiske hændelser (overfald, ulykker, voldtægt  m.m.)

I forhold til familie- og samlivsproblemer har vi bl.a. erfaring med:

 • Parforholdsproblemer (kommunikationsproblemer, uenighed om opdragelse, utroskab, samlivsproblemer, bonusforældre m.m.)
 • Skilsmisserådgivning og konfliktmægling
 • Problemer i det voksne familieliv (komplicerede søskenderelationer, vanskeligheder i forældre-barn-forholdet, konfliktmægling og reparation af brudte relationer)
 • Forældrerådgivning (forældrecoaching, opdragelsesmæssige vanskeligheder, uenigheder i opdragelsen, forældreskabet som selvudviklingsproces/gentag ikke egne mønster, skæld mindre ud, lær konflikthåndtering, styrk søskendes forhold)
 • Børn med nedsat trivsel (adfærdsproblemer, emotionelle problemer, skolefravær og mobning, særligt sensitive og/eller højt begavede inkl. afklaring heraf)
 • Tvillinger og søskendeproblematikker generelt (familiemæssig belastning, opdragelsesmæssige udfordringer, håndtering af tvillingeskabet i institution og skole, adskillelse eller samhørighed, særlige psykosociale udviklingsvilkår og udfordringer for tvillinger)

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis det, du kæmper med, ikke er beskrevet ovenfor. Vi kan måske alligevel være hjælpe eller henvise dig til en anden psykolog.

Ingen ventetid:

Søger du psykologhjælp? Hos os kan du komme til psykolog uden ventetid. Vi bestræber mig på at kunne tilbyde en samtale inden for max. 10 dage. Akut psykologsamtale (indenfor få dage) er også mulig, ring 40542120 og læg en besked, hvis ikke jeg svarer. Så ringer jeg tilbage, så snart jeg kan.