Tavshedspligt og etiske principper

Fortrolighed og tavshedspligt

Samtaler med en psykolog er altid fortrolige. Psykologer har jf. Psykologloven pgf. 21, stk. 2, tavshedspligt. Det betyder, at det for psykologer er strafbart at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Det samme er ikke tilfældet hos psykoterapeuter, der ikke er omfattet af psykologloven.

Hos en psykolog kan du derfor have fuld tillid til, at de oplysninger, du giver, ikke gives videre til andre. Oplysninger, der evt. skal videregives, skal først godkendes af dig og du skal i forvejen have givet skriftligt samtykke hertil.

Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for dig eller andre.

Etiske principper

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og derfor underlagt “De Etiske Principper for Nordiske Psykologer“. Dette indebærer retningslinjer for beskyttelse af dine rettigheder, herunder bl.a. normer for etisk og faglig forsvarlig psykologbehandling. Eksempelvis kræves det, at psykologers arbejde er baseret på både forskning og underbygget erfaring samt at psykologen tilstræber en løbende faglig udvikling. Overtrædelse af De Etiske Principper for Nordiske Psykologer kan indklages hos Dansk Psykolog Forening.

Statsautoriseret psykolog

Som statsautoriseret psykolog, er jeg forpligtet til at overholde etiske og behandlingsmæssige standarder, som er formuleret af Social- og Indenrigsministeriets Psykolognævn. Psykolognævnet fører tilsyn med alle statsautoriserede psykologer.