Workshop for tvillingemødre (5-10 år) forår 2017

Starter søndag den 12. februar 2017

Køb billet her!!!

Er du mor til tvillinger og nysgerrig efter, hvad den nyeste forskning siger om tvillinger og tvillingeskabets betydning for det enkelte barns udvikling? Så er denne workshop (6 søndage a 2-2½ time) noget for dig.

På denne workshop for tvillingemødre præsenterer jeg den nyeste viden om tvillinger, så vi i fællesskab kan skelne mellem myter og fakta i forhold til bl.a. tvillingers tilknytning, afhængighed, selvstændighed og identitet: Hvilke unikke ressourcer og hvilke særlige sårbarheder rummer tvillingeskabet reelt i forhold til det enkelte barns udvikling?

Med denne viden reflekterer vi sammen over, hvilke særlige opmærksomheder det kan være værd at have i forhold til netop dine tvillinger og deres unikke dynamik. Du får også ny viden og inspiration i forhold til din egen rolle som tvillingemor og de særlige opdragelsesmæssige udfordringer og valg tvillingeforældreskabet indebærer.

Jeg er autoriseret psykolog og den eneste psykolog i Danmark, der har præsenteret på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning (to gange). Dertil er jeg selv mor til tvillinger og biddrager også gerne med mine egne personlige erfaringer.

Indhold

 • 1. mødegang: Tilknytning og indbyrdes forhold
  Betydningen af tvillingers indbyrdes tilknytning samt forskellen på afhængighed og tilknytning. Er det normalt eller problematisk, hvis tvillinger er afhængige af hinanden og hvordan udvikler det sig i teenageårene og voksenlivet?
 • 2. mødegang: Venskaber og sociale relationer
  Hvordan og hvorfor adskiller tvillingers venskaber sig fra andre søskendes? Styrker eller svækker tvillingeskabet det enkelte barns sociale færdigheder? Og hvordan med individuelle venskaber, legeaftaler mv.
 • 3. mødegang: Identitet – Sammen eller hver for sig?
  Hvornår og hvorfor bør tvillinger adskillelse. Hvordan vurderes det enkelte tvillingepar? Hvad med skolestart og skolegang? Hvordan kan vi balancere mellem hensynet til den enkeltes udvikling og hensynet til deres særlige relation, og hvornår skal man tage hensyn til hvad? Kan man overindividualisere tvillinger ved at opfatte dem som “almindelige” søskende – eller er tvillinger “bare” som alle andre søskende?
 • 4. mødegang: Den gode nok mor og delt opmærksomhed
  Udfordringerne ved at være tvillingemor og give to børn nok kærlighed og opmærksomhed samt den evige dårlige samvittighed og den stikkende følelse af utilstrækkelighed. Vi sætter fokus på alle de fordele, der er ved, at dine børn vokser op som tvillinger og taler om de særlige opmærksomheder det er værd at have med større tvillinger.
 • 5. mødegang: Opdragelsesmæssige udfordringer og glæder
  Dagsorden for denne mødegang sættes ud fra deltagernes ønsker i forhold til følgende mulige emner: Dominans, søskendejalousi og indbyrdes konflikter samt håndtering heraf. Grænser, forældre-barn konflikter og skæld ud. Forholdet til evt. ældre søskende, bedsteforældre samt omgivelsernes forventninger til tvillingeskabet, sammenligninger og tildeling af roller a la “den kloge” og “den smukke”. Vi taler om, hvordan forventninger til tvillingeskabet påvirker tvillingernes udvikling og indbyrdes forhold.
 • 6. mødegang: Deltagerbestemt emne, opsamling samt Q&A
  Afslutningsvis samles op på forløbet og der sættes tid af til spørgsmål knyttet til aspekter af tvillingeskabet, som workshoppen ikke har haft fokus på. Deltagerne kan ønske et specifikt emne behandlet, som. f.eks. sproglig udvikling, relation til bedsteforældre eller parforholdet i tvillingefamilier.

Kun for mødre

På workshoppen skal der være mulighed for at udveksle erfaringer, bekymringer, glæder og sorger i det omfang, som deltagerne ønsker. Derfor er deltagerantal max. 8.

Med tvillinger i nogenlunde samme alder, vil de emner, vi taler om og de erfaringer, der udveksles, have relevans for alle.

 Du får…

 • Forskningsbaseret viden om tvillingeskabets betydning for dine børns udvikling
 • Konkrete redskaber til håndtering af opdragelsesmæssige udfordringer, der tager højde for, at det er anderledes at opdrage to på samme alder
 • Lejlighed til at diskutere egne problemstillinger og få personlig psykologfaglig sparring
 • Mulighed for at reflektere over dig selv som tvillingemor og blive klogere på både dig selv og dine børn
 • Mulighed for at netværke med andre tvillingemødre med jævnaldrende børn
 • Input til håndtering af samarbejdet med daginstitution og skole omkring dine børns tvillingeskab
 • Gratis guide til fagfolk om tvillinger i daginstitution og skole
 • 15% rabat på rådgivning/samtaler/terapi i 2016 og hele 2017

Tid og sted

 • Mine lokaler, Valbygaardsvej 64A, 2500 Valby (parkering og indgang i gården)
  • 12/02-2017 kl. 13:00-15:00: Tilknytning og tvillingeskab
  • 05/03-2017 kl. 10:00-12:00: Venskaber og sociale relationer
  • 26/03-2017 kl. 10:00-12:00: Identitet – Sammen eller hver for sig?
  • 09/04-2017 kl. 10:00-12:00: Den gode nok mor og delt opmærksomhed
  • 23/04-2017 kl. 10:00-12:00: Opdragelsesmæssige udfordringer og glæder
  • 30/04-2017 kl. 10:00-12:30: Deltagerbestemt emne, opsamling, Q&A

Tilmelding og betaling

 • Workshop pris for 6 søndage á 2-2½ time (i alt 13 lektioner), kr. 1.950,-
 • Køb billet her (begrænsede pladser)

Praktiske oplysninger

 • Kun for tvillingemødre med 5-10 årige tvillinger
 • Max. 8 deltagere

Fravær og fortrydelse

Tilmelding er bindende til hele workshoppen. Der gives ikke reduktion i prisen ved fravær til enkelte workshopdage.

Hvis du har købt billet og alligevel ikke kan deltage i workshoppen, så kan du senest 14 dage før workshopstart få refunderet 50% af billetprisen. Afbud senere end 14 dage før giver ingen refusion. Din plads på workshoppen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden tvillingemor, forudsat at dette meddeles forud for første workshopdag.

Ændringer

Der kan forekommer ændringer af tid, sted og rækkefølgen af workshoppens indhold. Ved for få deltagere kan workshoppen blive udskudt.

Hvad med fædrene?

For at optimere muligheden for at skabe et rum, hvor deltagerne trygt kan stille spørgsmål og udveksle egne erfaringer, er det vigtigt, at gruppen er så homogen som muligt. Derfor er workshoppen kun for mødre.