Supervision

ACT-supervision af psykologer

I arbejdet som psykolog inddrager vi vores medmenneskelighed i den professionelle kontakt og bliver derfor ofte berørt og udfordret på begge dele. Supervision giver mulighed for fordybelse, nysgerrig undren, sparring og refleksion i forhold til de overvejelser, du kommer i supervision med sat i relation til din egen faglige udvikling.

Jeg lægger vægt på, at der er en gensidig dialog mellem dig som supervisand og mig som supervisor samt at målet hermed er en styrkelse af din professionelle faglighed. Arbejdet med mennesker er komplekst og problemstillingerne mangeartede, vi kan f.eks. arbejde med hvordan de nonspecifikke faktorer sættes i spil i samtalen, hvordan klienters forventninger til psykologrollen håndteres, hvordan der skabes virkningsfulde samtaler og hvordan evt. brud på den terapeutiske relation opdages og repareres.

Fokus kan være på:

  • Sagssupervision, konkrete problemstillinger og udfordringer, som du gerne vil blive klogere på, f.eks. i forhold til udredning eller intervention
  • Din rolle som psykolog i relation til de klienter, du arbejder med
  • Vejledning i brug af specifikke terapeutiske interventioner, som du gerne vil opøve færdighed i
  • Input til / korterevarende undervisning i specifikke ACT processer og øvelser
  • Fokus på dig selv og de dilemmaer, du møder i dit psykologfaglige arbejde

Du behøver ikke at have kendskab til ACT for at modtage ACT-supervision. Jeg tilbyder både individuel- og gruppesupervision. Gruppeforløb opstartes efter behov og du er altid velkommen til at kontakte mig og høre om mulighederne for et gruppeforløb.

Ønsker du supervision med henblik på autorisation, så vær opmærksom på, at der udover krav om min. 40 timers ekstern supervision hos én og samme supervisor også er krav til rammen og indholdet. Her kan du se Psykolognævnets krav til den eksterne supervision i forbindelse med autorisationsuddannelse.

Supervision er faglig udvikling og derfor vil et supervisionsforløb som min. strække sig over 8-12 gange, hvor vi forinden har afklaret rammer, forventninger, faglige fokusområder og udviklingsmål. Vi evaluerer og justerer naturligvis også løbende undervejs i forløbet.

Ud over supervision tilbyder jeg også konsultativ rådgivning med henblik på afgrænset sagsdrøftelse. Dette vil være aktuelt, hvis du ønsker input og sparring, men ikke ønsker et længerevarende fagligt udviklende supervisionsforløb.

Supervision af andre faggrupper

Jeg tilbyder supervision (fagligt professionsudviklende samtaler) til bl.a. sundhedsfagligt personale, støtte-kontakt-personer, psykoterapeuter, socialrådgivere samt folkeskolelærer og pædagogisk personale i både almen og specialmiljøet, herunder til personale i dag- og døgninstitutioner, der arbejder med børn og unge, som har det svært.

I supervision kan du både drøfte konkrete sager, som du ønsker sparring til og specifikke emner, som optager dig i dit arbejde. Fokus vil altid være hvordan du kan udvikle dig i forhold til dit professionelle arbejdsliv samt at denne udvikling bliver synlig i forhold til de mennesker, du har en professionel relation til. Vi kan tage udgangspunkt i den metode, du allerede arbejder ud fra eller arbejde ud fra 3. bølge kognitive terapi: Acceptance Commitment Therapy (ACT).

Der ydes rabat ved flere deltagere fra samme arbejdsplads.