Gruppesupervision – autorisation, specialist

Gruppesupervision for psykologer på vej mod autorisation/specialistgodkendelse inden for psykoterapi, voksne

Sæt dit arbejde under faglig lup. Gruppesupervisionen har fokus på at gøre dig fagligt dygtigere og give dig større overblik og overskud i din rolle som terapeut – uden at fare vild undervejs. Centrale temaer vil bl.a. være:

 • Større erfaring og fortrolighed i anvendelsen af ACT
 • Styrkelse af egen faglig identitet og personlig stil
 • Øget indsigt i og klarhed over egne interventioner i terapien
 • Praksisnær metodetræning, som kan implementeres direkte i det terapeutiske arbejde
 • Øget fleksibilitet i den terapeutiske proces frem for metoderigiditet
 • Håndtering af personlige udfordringer i faget, herunder egne reaktioner.

Egenomsorg og personlig udvikling i faget er også centrale temaer i mine grupper. Hos mig bliver du en del af et trygt supervisionsrum, hvor vi styrker hinanden, og hvor du mødes med omsorg, tillid og nysgerrighed.

Supervisionsforløbet er målrettet dine og gruppens ønsker og behov. Du vil opleve, at det bliver både krævende og berigende.

Via gruppesupervisionsforløbet får du 60-80 timers ekstern supervision til din specialistgodkendelse. Timerne svarer omregnet til de 40 timers ekstern supervision, som kræves til autorisationen. Timerne er fordelt på 10-13 mødegange á ca. 6 timers varighed.

Næste supervisionsgruppe starter i marts 2023

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Hvem kan deltage?

Er du interesseret i ACT og ønsker at udvikle dine egne kompetencer inden for det ”håndværk”, som psykoterapi er, kan du deltage i gruppen. Du behøver hverken have kendskab til ACT eller 3. bølge af kognitive metoder for at deltage. Du skal bare være åben over for ACT som en mulig måde at møde både dig selv og dine klienter på.

Hvad indeholder supervisionsforløbet?

Ud fra gruppens ønsker og behov sammensætter jeg et afvekslende og kreativt supervisionsforløb, som kan indeholde:

 • Korte undervisningsoplæg fra mig
 • Casearbejde
 • Metodetræning
 • Videosekvenser af terapi (evt. af egne cases)
 • Rollespil
 • Fordybelse i relevante behandlingsmæssige, personlige og/eller etiske dilemmaer.

Jeg er optaget af, at supervisionen faciliterer din og de andre deltageres læring bedst muligt. Derfor handler supervision hos mig altid om, hvordan jeg sammen med gruppen kan bidrage til at styrke den enkeltes opbygning af egne kompetencer både i forhold til det psykoterapeutiske arbejde generelt og i forhold til ACT som metode. Fokus er på udvikling af større indsigt i og overblik over egne interventioner.

Hvad kan jeg forvente?

Gruppesupervision er ikke bare ´case-arbejde´, men facilitering af en fortløbende praksis i arbejdet, hvor vi kontinuerligt spørger os selv:

 • ”Hvad ville jeg gerne have gjort bedre i denne samtale?”
 • ”Hvad gjorde jeg, som jeg er særligt godt tilfreds med?”

Jeg vil derfor også invitere til, at supervisionen ikke kun handler om problematiske sager, men at vi sammen sætter vores arbejde under faglig lup og er villige til at se på alt, hvad vi gør, med undren og nysgerrighed.

Det er både krævende og berigende at stille os selv og vores nervesystem til rådighed for et andet menneskes lidelse igen og igen. Egenomsorg og personlig udvikling i faget er derfor centrale og gennemgående temaer i mine grupper.

Jeg er meget optaget af at skabe et trygt supervisionsrum, hvor der er plads til egne udfordrende reaktioner, følelser og tanker. Vi skal være hinandens trygge base i udforskningen af vores roller som psykologer. Vi skal styrke hinanden i forhold til udvikling af egen faglighed og personlig stil. Vi møder hinanden med omsorg, tillid og nysgerrighed.

Næste hold: Opstart marts 2023.
Min. 5 deltagere og max. 8 deltagere (ved 6-8 deltagere mødes vi 13 gange).

Gruppesupervision ledes af psykolog Helle Birkholm-Buch.

Helle Birkholm-Buch er Cand. Psych., Aut. Psykolog, Specialist i Klinisk Psykoterapi, Voksne og Supervisor
Specialiseret i Acceptance and Commitment Therapy.

Tilmelding: Efter først til mølle. Skriv til mig på helle@birkholm.dk

Hent pdf om gruppesupervision

Bonus: Video fra tre workshops om ACT

Når du tilmelder dig gruppesupervisionsforløbet, får du som bonus video fra tre ACT-workshops samt tilhørende undervisningsmateriale, herunder videooptagelser af terapisessioner med skuespillere.

 • Workshop 1: Introduktion til ACT, filosofisk og teoretisk grundlag samt ACT-modellen og de 6 kerneprocesser (Hexaflexen)
 • Workshop 2: Fokus på acceptarbejdet og facilitering af accept i ACT
 • Workshop 3: Klarlægning af værdier og værdiarbejdet i ACT

Praktiske oplysninger

Næste hold: Opstart marts 2023.

Datoer og tidspunkt: Datoer aftales med deltagerne efter tilmelding. Vi mødes ca. hver 3-4. uge til en hel dags supervision:

 • Ved 5 deltagere mødes vi 10 gange kl. 9-16 inkl. frokost (i alt 60 timer)
 • Ved 6-8 deltagere mødes vi 13 gange kl. 9-16.15 inkl. frokost. (i alt 80 timer)

Timetal: Til specialistgodkendelse tæller forløbet med det fulde timeantal. Til autorisation omregnes timetallet til de 40 timer ekstern supervision, som kræves. Ved gruppesupervision beregnes timetallet i forhold til autorisationsgodkendelse således af Psykolognævnet:

 • 2 personer = det fulde timetal medregnes (40 timers supervision)
 • 3-5 personer = 2/3 af det fulde timetal medregnes (60 timers supervision)
 • 6-12 personer = 1/2 af det fulde timetal medregnes (80 timers supervision)

Sted: For at tage hensyn til supervisander fra forskellige dele af landet vil supervisionsdagene skiftevis foregå i København (Valby) og Roskilde (3 min. gang fra Roskilde Station).

Pris: Kr. 23.000,- pr. person for 60-80 timers supervision (omregnet til 40 timers supervision til autorisation)
Prisen er inklusive 7 timers ACT-undervisning og fuld forplejning.

I får 10% rabat, hvis I er flere medarbejdere fra samme arbejdsplads.

Du får 10% rabat, hvis du er selvbetaler og ikke har egen virksomhed (CVR-nummer). Der er mulighed for at afregne i flere mindre rater.

Tilmelding: Efter først til mølle. Skriv til mig på helle@birkholm.dk.

 

Menu