“Hvor er det dejligt, at tale med dig hjemme fra min egen stue”

Få inspiration til hvordan du kan udnytte, at vores samtaler er online og bliv klogere på hvad andre oplever af fordele ved e-terapi.

“Hvor er det egentlig dejligt, at tale med dig hjemme fra min egen stue” – sådan sagde en klient forleden, da vi afsluttede vores online samtale. Sammen udforskede vi, hvad hun oplevede, der var bedre ved onlinesamtaler sammenlignet med samtaler i min klinik – altså ud over at undgå Corona smittespredning.

Læs om hendes og andres oplevelser af fordelene ved e-terapi / online samtaler og blive klogere på, hvordan du selv får udnyttet de fordele, der kan være.

Mindre stress og travlhed

En væsentlig fordel ved online samtaler, som kvinden særligt fremhævede, var, at hun ikke skulle stresse ud ad døren hjemmefra, bøvle med parkeringsplads og risikere at komme forpustet og fortravlet ind til mig.

Hun lagde mærke til, at der i vores online samtaler fra start af var en helt anden ro inde i hende. Der skulle ikke bruges tid på at ”ankomme og lande” i min sofa, som hun ellers havde oplevet at gøre en del gange i min klinik.

Lettere at åbne op til det sårbare

En anden fordel ved onlinesamtalerne var også, at vi på en måde hurtigere ”kom til sagen”. De følelsesmæssigt smertefulde ting i hendes liv blev mindre svære at tale om, når jeg ikke sad fysisk lige overfor hende. Når der var lidt online-afstand mellem os, oplevede hun, at der ikke skulle tages så meget tilløb til at tage hul på det – det blev lettere at åbne op for de sårbare ting.

Hendes beskrivelser af fordelene ved vores online samtaler gav god mening for mig. Jeg hører mange tilsvarende oplevelser fra andre, som fortæller om, hvordan de er blevet positivt overraskede over e-terapi – både når det gælder individuelle samtaler og parterapi.

Ud over de fordele, som denne kvinde oplevede i forhold til vores relation og samarbejde online, så har andre også fremhævet fordele, som har mere med omverdenen og ydre forhold at gøre.

Du slipper for at forholde dig til omverdenen

Hjemme i din egen stue risikerer du ikke at møde nogen på vej hen til mig og du risikerer ikke til at få spørgsmål om, ”hvor du er på vej hen” eller ”hvad du laver her”, som du måske ikke har lyst til at svare på. For nogle er det en stor lettelse uanset om sandsynligheden for at møde nogen er lille.

Når vores samtale slutter, så er du allerede hjemme hos dig selv. Du skal ikke bevæge dig ud i det offentlige rum eller med offentlig transport, med en evt. træt og tung følelse i hjertet – og måske med røde forgrædte øjne – som det nogle gange kan være tilfældet, når de emnerne vi taler om, gør ondt.

Ekstra tid – til ekstra selvomsorg

En fordel, som rigtig mange nævner, er den tid, som spares på transport. Det er ofte et sted mellem 30-60 minutter eller mere, som du pludselig får foræret, når vores samtale foregår der, hvor du allerede er.

Den tid kan bruges på mange måder. Du kan skynde dig at nå lidt ekstra opgaver på arbejde eller hjemme, du kan surfe rundt på sociale medier, læse nyheder eller gøre mere af det, som du måske plejer at gøre.

Men hvorfor ikke udnytte denne fordel ved e-terapi lidt mere? Hvis du træffer et bevidst valg om, at denne tid er din og den skal bruges på dig, så får du pludselig meget mere ud af den tid, du ellers investerer i at komme i min klinik.

Ved onlinesamtaler kan du bruge din tid på terapi og ekstra egenomsorg – fremfor på terapi og transport.

Mere nærvær og fordybelse

Kvinden, som fortalte mig, hvor dejligt, hun synes, det var at tale med mig hjemme fra sin stue, besluttede sig for, at hun ville investere den time, som hun får foræret ved at vores samtaler er online, på nærvær og fordybelse:

  • En mindfulness øvelse før vores samtale ville hjælpe hende med at blive nærværende med sig selv og hjælpe hende med at stille ind på, hvad hun gerne vil have fokus på i vores samtale.
    Lyt til mindfulness øvelser.
  • Fordybelse handlede om, at hun efter vores onlinesamtaler, ville skrive nogle af de ting ned, som var vigtigst for hende og sætte sig et mål for, hvad hun ville øve sig på til næste gang. Herved ville de ting, som var vigtige, bundfælde sig mere i hendes hukommelse og hun ville mere fokuseret holde sig selv fast på at øve på de ting, som var særlig hjælpsomme for hende, frem til vores næste samtale.

Måske du er blevet inspireret? Hvad skal der til, for at den ekstra tid, kan blive din tid?

Prøv at bruge et øjeblik på at undersøge hvilke fordele, der er ved onlinesamtaler for dig. Måske du opdager noget, du havde overset?

Hvad muliggør online samtaler for dig?

  • Hvad bliver muligt for dig, når vores samtale lige nu skal foregå online pga. Corona?
  • Hvilke fordele lægger du mærke til for dig?
  • Skaber det mere ro i og omkring dig?
  • Giver du dig selv lov til at blive sårbar og tage hul på svære emner eller holder du igen?
  • Hvad vil du bruge din ekstra tid på, før og efter vores næste online samtale? Hvis den tid skulle skulle investeres i noget, hvad skulle det så være?  

Hvis formålet med onlinesamtalerne er parterapi, så sæt fokus på fordelene for jer som par.

Fordele og ulemper opvejer hinanden

Statistisk set er der ikke noget, der tale for, at den ene samtale form er bedre end den anden. Undersøgelser, der måler på effekten af psykologbehandling ved henholdsvis. e-terapi og face-to-face terapi, viser ingen statistisk signifikante forskelle.

Det betyder, at de to forskellige måder at lave psykologsamtaler har lige god behandlingseffekt.

Større fleksibilitet og flere muligheder

Jeg har arbejdet med online samtaler som en del af min praksis længe før Coronavirus gav os begrænsninger i forhold til at mødes fysisk. Når Corona-begrænsninger ophæves, er du velkommen til at vælge præcis den samtaleform, som passer dig bedst og som rummer flest fordele for dig – eller for jer som par.  

Indtil da håber jeg, at du/I kan få øje på og udnytte de fordele, der kan være for dig/Jer ved, at vi lige nu kun kan mødes online.  

Læs andre indlæg

Menu