Lægehenvisning og ventetid

Ventetid

Min ventetid er aldrig mere end 2 uger. I akutte situationer kan jeg ofte tilbyde en tid indenfor få dage.

Lægehenvisning

Jeg kan ikke tilbyde at tage imod lægehenvisning, da jeg ikke har overenskomst med Den offentlige Sygesikring.

Vær opmærksom på, at du kun kan få tilskud via det offentlige, hvis den problemstilling, som du søger hjælp til, falder indenfor nogle særlige kategorier. Der er primært tale psykiske reaktioner på akut opståede kritiske hændelser. Siden 2012 har man også kunnet få tilskud til behandling af depression (hvis man er over 18 år) samt behandling af angst (hvis man er mellem 18-38 år). Stress og belastningsreaktioner er ikke omfattet af Den offentlige Sygesikring.

I 2013 blev der sat økonomisk loft over hvor meget behandling, der må tilbydes om året via ordningen. Dette har medført urimeligt lange ventetider på lægehenvist psykologbehandling:

Landsgennemsnittet for ventetid på behandling for angst og depression ligger på knap 10 uger og for de øvrige behandlingskategorier på knap 7 uger. Her kan du læse mere om, årsagen til de lange ventetider hos psykologer, der tager imod lægehenvisninger.