Lægehenvisning og ventetid

Ventetid og akuttid

Min ventetid er sjældent mere end 2 uger. I akutte situationer kan jeg ofte tilbyde en tid inden for få dage.

Ventetid og akuttid

Min ventetid er sjældent mere end 2 uger. I akutte situationer kan jeg ofte tilbyde en tid inden for få dage.

Henvisning fra læge og tilskud fra det offentlige

Jeg kan ikke tilbyde at tage imod lægehenvisning, da jeg ikke har overenskomst med Den offentlige Sygesikring.

Vær opmærksom på, at du kun kan få tilskud via det offentlige, hvis den problemstilling, som du søger hjælp til, falder inden for nogle særlige kategorier. Der er primært tale om psykiske reaktioner på akut opståede kritiske hændelser samt psykiske lidelser, som angst og depression. Stress og belastningsreaktioner er ikke omfattet af Den offentlige Sygesikring.

I 2013 blev der sat økonomisk loft over, hvor meget behandling der må tilbydes om året via Den Offentlige Sygesikringsordningen. Dette har medført urimeligt lange ventetider på lægehenvist psykologbehandling.

Landsgennemsnittet for ventetid på behandling for angst og depression ligger på knap 10 uger og for de øvrige behandlingskategorier på knap 7 uger. Her kan du læse mere om, årsagen til de lange ventetider hos psykologer, der tager imod lægehenvisninger.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Menu

COVID-19!
Alle samtaler foregår fortsat online

Sundhedsstyrelsens seneste retningslinier for genåbning af Danmark indeholder fortsat anbefaling om, at psykologsamtaler foregår online. Se anbefalingerne her

Af hensyn til at mindske den samfundsmæssige smittespredning af COVID-19 foregår alle samtaler via via en sikker, online videoforbindelse – foreløbig frem til slutningen af juni.

Du kan læse mere om, hvordan online terapi foregår her.

Jeg har flere års erfaring med onlineterapi og benytter en simpel og sikker teknologisk løsning, som ikke kræver noget af dig.

LÆS MERE