Lægehenvisning og ventetid

Ventetid og akuttid

Min ventetid er sjældent mere end 2 uger. I akutte situationer kan jeg ofte tilbyde en tid inden for få dage.

Ventetid og akuttid

Min ventetid er sjældent mere end 2 uger. I akutte situationer kan jeg ofte tilbyde en tid inden for få dage.

Henvisning fra læge og tilskud fra det offentlige

Jeg kan ikke tilbyde at tage imod lægehenvisning, da jeg ikke har overenskomst med Den offentlige Sygesikring.

Vær opmærksom på, at du kun kan få tilskud via det offentlige, hvis den problemstilling, som du søger hjælp til, falder inden for nogle særlige kategorier. Der er primært tale om psykiske reaktioner på akut opståede kritiske hændelser samt psykiske lidelser, som angst og depression. Stress og belastningsreaktioner er ikke omfattet af Den offentlige Sygesikring.

I 2013 blev der sat økonomisk loft over, hvor meget behandling der må tilbydes om året via Den Offentlige Sygesikringsordningen. Dette har medført urimeligt lange ventetider på lægehenvist psykologbehandling.

Landsgennemsnittet for ventetid på behandling for angst og depression ligger på knap 10 uger og for de øvrige behandlingskategorier på knap 7 uger. Her kan du læse mere om, årsagen til de lange ventetider hos psykologer, der tager imod lægehenvisninger.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Menu

COVID-19!
Forholdsregler per 1. september 2020

Online samtaler prioriteres som primær konsultationsform, men der kan ved behov aftales samtaler med fysisk fremmøde i min klinik.

Du kan læse mere om, hvordan online terapi foregår her.

Jf. Sundhedsstyrelsens seneste retningslinier, anbefales det,  at onlinekonsultationer fortsat er den primære konsultationsform samt at fysisk fremmøde begrænses til, når det er nødvendigt, baseret på en konkret vurdering af den enkeltes behov.

Du kan læse retningslinierne her.

Ved fysisk fremmøde i klinikken gælder følgende forholdsregler:

  • Aflys, hvis du har symptomer eller har været sammen med nogen, der har.
  • Kom ikke før din aftalte tid aht. pres på venteværelset.
  • Medbring evt. egne drikkevarer, der serveres ikke drikkevarer i klinikken.
  • Der står håndsprit ved indgangen, som bedes anvendt ved ankomst.
  • Der gives ikke håndtryk og der overholdes så vidt muligt 2m afstand.
  • Dørhåndtag og kontaktflader afsprittes efter hver samtale.
  • For anonymt at kunne opspore evt. smittespredning, bedes du installere “Smitte-Stop” app på din telefon. I modsat fald kan jeg skulle oplyse dit navn til sundhedsmyndighederne, dersom der skulle opstå smittespredning i min klinik.