Helle Birkholm

Helle Birkholm

Psykolog i Roskilde og København

Jeg er 50 år, har tvillingedrenge og er gift med deres far. Når du kommer til samtale hos mig, vil du opleve, at jeg møder dig som et medmenneske og ikke tilstræber en upåvirket anonymitet. Jeg er optaget af, at gøre mit bedste for at guide dig i retning af det liv, du ønsker at leve. Som psykolog kan jeg tilbyde dig en professionel samarbejdspartner i forhold til de forandringer, du søger, men det vil altid være dig, der er ekspert på dit eget liv.

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet og autoriseret af psykolognævnet, under Social- og Indenrigsministeriet. September 2019 blev jeg godkendt Specialist i Klinisk psykologi og psykoterapi. Vi er 294 Specialister indenfor denne ordning i Danmark.

Udover erfaring fra mange år som selvstændig, har jeg også erfaring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunalt regi samt fra Psykiatrien i regionsfunktion for Spiseforstyrrelser.

En af Danmarks mest erfarne i Acceptance and Commitment Therapy, ACT

Jeg er hele tiden i gang med at efteruddanne mig og var i 2013-2015 en de første 28 psykologer i Danmark til at gennemføre en 2-årig specialistgodkendt uddannelse i Acceptance and Commitment Therapy, ACT. ACT er en af de nyeste former for metakognitiv terapi. Jeg har modtaget undervisning af mange af de førende internationale eksperter i ACT og modtager fast supervision hos Dr. Robyn Walser. Nedenfor kan du læse mere om min baggrund.

Mindfulness – mental træning

Mindfulness er en effektiv måde at skærpe vores opmærksomhed og med øget opmærksomhed og nærvær kan vi bedre skabe forandringer. Jeg har modtaget undervisning i mindfulness træning. Når relevant, vil jeg tilbyde at lære dig at bruge disse opmærksomheds-/meditationsøvelser, men det er kun, hvis det giver mening for dig.

Emotionsfokuseret parterapi

For at videreudvikle mine færdigheder og holde mig skarp i forhold til parterapi og arbejdet med relationer i familien, er jeg i 2020 i gang med en 1-årig efteruddannelse i Emotions Fokuseret Parterapi.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Jeg er med i følgende foreninger, selskaber og forskningsprojekter

World Health Organization’s Global Clinical Practice Network, deltagelse i udviklingen af ICD-11

The Common factors, Responsiveness and Outcome in Psychotherapy Study (CROP), der udføres af Center for Psykoterapiforskning på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet

The Common factors, Responsiveness and Outcome in Psychotherapy Study (CROP), der udføres af Center for Psykoterapiforskning på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet

ACBS, Association for Contextual Behavioral Science

Psykologer i Danmark

Dansk Psykologforening

Herunder:

 • Selvstændige psykologers sektion
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Psykologer i Liberalt erhverv
 • Selskab for Psykotraumatologi (Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab)
 • Selskab for Børnesagkyndige
 • Psykologfagligt selskab for Supervision

Øvrigt psykologfagligt virke

Udover samtaleterapi, rådgivning og supervision, som er min primære beskæftigelse, tilbyder jeg undervisning og foredrag om kliniske problematikker samt ACT-træning. F.eks. skal jeg i 2021 undervise på det første danske kursus i efterfødselsreaktioner på Psykologers Specialistuddannelsen.

Jeg har forsket i søskenderelationer og tilknytning og præsenteret på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning flere gange og også her vundet en pris. For psykologfaglig og forskningsbaseret viden om tvillinger, se: www.tvillinger.Info

Menu

COVID-19!
Forholdsregler per 1. september 2020

Online samtaler prioriteres som primær konsultationsform, men der kan ved behov aftales samtaler med fysisk fremmøde i min klinik.

Du kan læse mere om, hvordan online terapi foregår her.

Jf. Sundhedsstyrelsens seneste retningslinier, anbefales det,  at onlinekonsultationer fortsat er den primære konsultationsform samt at fysisk fremmøde begrænses til, når det er nødvendigt, baseret på en konkret vurdering af den enkeltes behov.

Du kan læse retningslinierne her.

Ved fysisk fremmøde i klinikken gælder følgende forholdsregler:

 • Aflys, hvis du har symptomer eller har været sammen med nogen, der har.
 • Kom ikke før din aftalte tid aht. pres på venteværelset.
 • Medbring evt. egne drikkevarer, der serveres ikke drikkevarer i klinikken.
 • Der står håndsprit ved indgangen, som bedes anvendt ved ankomst.
 • Der gives ikke håndtryk og der overholdes så vidt muligt 2m afstand.
 • Dørhåndtag og kontaktflader afsprittes efter hver samtale.
 • For anonymt at kunne opspore evt. smittespredning, bedes du installere “Smitte-Stop” app på din telefon. I modsat fald kan jeg skulle oplyse dit navn til sundhedsmyndighederne, dersom der skulle opstå smittespredning i min klinik.