Anna Fischer Baagøe

Anna Fischer Baagøe

Psykolog i Roskilde – og online

Ønsker du støtte til personlig udvikling? Føler du dig overvældet og stresset af din tilværelse? Kæmper du med selvkritik og en følelse af ikke at være god nok? Står du i en akut livskrise og har brug for professionel sparring?

Anna har stor forståelse for, hvor overvældende og belastende det kan være at stå et sted i livet, hvor det er svært at række ud efter hjælp.

Anna er en varm og empatisk psykolog, hvor du vil føle dig set og forstået. Hun møder dig, hvor du er, med respekt for de livserfaringer, du har med dig. Du er eksperten i dit eget liv. Anna tilbyder med sin ro og nærvær et trygt rum til at udforske det, du kæmper med, og hjælper dig med at finde nye måder til at håndtere udfordringerne i dit liv.

Anna kan hjælpe dig med at udvikle større selvaccept og øget selvomsorg. Sammen afdækker I, hvad der er vigtigt for dig; hvad du drømmer om og længes efter. Anna støtter dig i at træffe svære valg og skabe forandringer, der kan guide dig i den retning, du ønsker.

Speciale i livskriser, traumer og omsorgssvigt

Anna er 34 år og uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet. Privat bor Anna med sin mand og tre børn i naturskønne Lejre. I sin fritid holder hun meget af at strikke, læse og dyrke yoga. Hun er engageret i det lokale foreningsliv, b.la. som frivillig yogainstruktør.

Anna har mange års erfaring med at hjælpe og støtte mennesker i svære perioder af deres liv; mennesker i krise og sorg, mennesker med traumer og omsorgssvigtede unge.

Anna har en hel del erfaring med at hjælpe unge og voksne med generel mistrivsel, ensomhed, dårligt selvværd, følelser af utilstrækkelighed og diverse belastningsreaktioner, bl.a. som følge af mobning. De svære perioder i livet kan også handle om forandrede livsvilkår knyttet til f.eks. dødsfald, kritisk eller kronisk sygdom eller psykiske lidelser som angst, OCD, depression og stressbelastningsreaktioner. Men det kan også være vanskeligheder knyttet til at være pårørende til et menneske med en autismespektrumforstyrrelse og/eller opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD og ADD).

Anna har således stor erfaring i at støtte og rådgive både dig, der selv er ramt, og dig, som er pårørende. Hertil har hun erfaring fra kommunalt regi, hvor hun har arbejdet med familier – herunder sårbare forældre, børn og unge.

Hos Anna møder du en erfaren og omsorgsfuld samtalepartner, der kan hjælpe dig med at navigere i de komplekse og vanskelige vilkår, som livet kan byde på, når virkeligheden slår hårdt.

Psykisk robusthed og trivsel

Anna har ikke kun fokus på, hvordan du forholder dig til udfordringer og modgang i livet, men også på, hvordan du forholder dig til dig selv.

Anna arbejder, som alle andre i Psykologhuset Birkholm ud fra metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Her er der fokus på det hele menneske. Måden du møder dine følelser og tanker samt din kropslige fornemmelse er vigtig for udviklingen af din psykiske robusthed og trivsel.

Ud over at være uddannet psykolog (cand.psych.) er Anna også uddannet yogainstruktør. Hun har derfor en særlig forståelse for at inddrage et kropsligt fokus i forhold til at fremme din psykiske trivsel. Giver det mening for dig, trækker Anna aktivt på denne viden og erfaring, f.eks. i forhold til at hjælpe dig med at udvikle et mere kærligt forhold til dig selv.

Mere end 1.000 timers superviseret klinisk erfaring

Det er en kerneværdi i Annas arbejde hele tiden at udvikle og dygtiggøre sig.

Anna har gennemført sit autorisationsforløb, som indebærer over 1.000 timers klinisk erfaring parallelt med over 160 timers supervision. Hun har hertil gennemført forskellige specialiseringsmoduler bl.a. inden for psykologisk udredning og behandling af angstlidelser samt i Compassion Fokuseret Terapi.

Aktuelt er Anna i gang med at dygtiggøre sig inden for Acceptance and Commitment Therapy, som vi i Psykologhuset Birkholm anvender i vores daglige arbejde.

Kontakt Anna

Du er altid velkommen til at kontakte Anna på kontakt@birkholm.dk

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Menu