Supervision

Supervision af psykologer og personale i social- og sundhedssektoren

Jeg har mange års erfaring med klinisk psykologi og psykoterapeutisk arbejde og kan hjælpe dig med at styrke din faglighed og udvikle din personlige stil i dit kliniske arbejde. I supervision får du mulighed for at træde ind i et refleksivt rum, hvor du trygt kan udforske forskellige behandlingsmæssige problemstillinger og øge dine samtaleterapeutiske færdigheder.

Som Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi på voksenområdet, er jeg kvalificeret til at supervisere psykologer i forbindelse med deres autorisation og efterfølgende specialistuddannelse. Udover at supervisere psykologer er jeg også supervisor for andre faggrupper og behandlerteams (monofaglige og tværfaglige) i social- og sundhedsvæsenet.

ACT-supervision
– styrk dine kompetencer inden for 3. bølge kognitiv terapi

Udgangspunktet for supervisionen kan være konkrete sager eller specifikke emner, som optager dig og tage afsæt i Acceptance and Commitment Therapy, ACT.

I forhold til ACT kan jeg, som supervisor, hjælpe dig med at tilegne dig ACT. Du kan få mulighed for at opøve kliniske færdigheder i metoden og få en dybere forståelse for dens teoretiske grundlag. Jeg kan hjælpe dig med at integrere elementer af ACT i din eksisterende behandlingstilgang(e) eller hjælpe dig med at skærpe din opmærksomhed på at bruge metoden mere stringent og evidensbaseret.

ACT som egenterapi og personligt udviklingsarbejde er også en mulighed. Her er fokus på dig selv og din egen udvikling som behander og afsættet er dig selv i det terapeutiske arbejde relateret til de seks kerneprocesser i ACT.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Supervision på egen stil og generelle behandlingsmæssige problemstillinger

Du behøver ikke at have kendskab til eller særlig interesse i ACT for at bruge mig som supervisor. Fokus kan også være på din egen personlige stil til psykoterapi og på de behandlingsmæssige problemstillinger, som går på tværs af psykoterapeutiske metoder, f.eks.

 • den terapeutiske relation og særlige relationelle udfordringer
 • kliniske problemstillinger i behandlerarbejdet med specifikke klient/patientgrupper, individuelt eller gruppeterapeutisk
 • udnyttelse af terapiens nonspecifikke faktorer
 • egenomsorg og håndtering af omsorgstræthed
 • styrkelse af egen faglige identitet som behandler
 • øget fleksibilitet i den terapeutiske proces frem for metoderigiditet
 • en praksisnær indføring i det kliniske behandlingsarbejde med klienter for dig, der er ny i behandlerarbejdet
 • første samtale og etablering af en fælles målsætning
 • samarbejdsudfordringer og det tværfaglige samarbejde i behandlerteamet

 Jeg ved fra tidligere oplevelser med Helle, at hun kan sætte tankerne i gang, så man både bliver inspireret og motiveret til at gøre tingene lidt anderledes. Det er ikke første og heller ikke sidste gang, at jeg kommer til Helle Leder Grønnevangsskolen

Mit teoretiske ståsted som psykolog og supervisor

Jeg har praktiseret Acceptance and Commitment Therapy, ACT, i en del år, før metoden blev kendt og vandt populær udbredelse i behandlingssystemet i Danmark. De sidste cirka 10 år har jeg specialiseret og efteruddanne mig i ACT og deltaget på adskillige kurser, uddannelser og workshops (se oversigt her). Jeg håber, at du i supervisionen vil kunne mærke, at min teoretiske viden er funderet i en betydelig klinisk erfaring med ACT.

Du kan læse mere om ACT, hvorfor jeg har valgt denne metode og min ACT baggrund her.

Udover at have specialiseret mig i ACT, har jeg også efteruddannet mig i Eksistentiel Fænomenologisk Psykoterapi og i Emotionsfokuseret Parterapi. Jeg har solid kendskab til tilknytningsteori og har også erfaring og træning i Compassion Fokuseret Terapi.

Tidligere i min karriere, hvor jeg arbejdede mere med familier og børn, trak jeg på Narrative Terapi samt Systemiske og Socialkonstruktionistiske metoder.

Selvom ACT og 3. bølge kognitive terapi er mit teoretiske ståsted som psykolog og supervisor, kan jeg tilgå forskellige psykoterapeutiske metoder og teoretiske paradigmer i supervisionen.

Styrkelse af din professionelle faglighed

Ud over at være fagligt velfunderet er det en kerneværdi for mig at skabe et trygt, ligeværdigt rum, hvor det er muligt at eksperimentere og lære.

Det er vigtigt for mig, at supervisionen styrker din/jeres professionelle faglighed og at denne faglige udvikling bliver synlig i forhold til de mennesker, du/I har en professionel relation til.

Jeg bestræber mig på at være nærværende og lyttede i forhold til det, som du/I ønsker min sparring til, og gør mit bedste for at sikre, at mine spørgsmål og input har størst mulig relevans for dig/Jer.

Jeg vil gerne lære fra de bedste og modtager aktuelt supervision af Dr. Robyn Walser. Hun hjælper mig med at kvalitetssikre mit arbejde som pskolog og supervisor.

Styrk dine online-terapi-færdigheder

En tryg start for dig, er en tryg start for dine klienter. Jeg har en del års erfaring med e-terapi og kan hjælpe dig med at komme i gang med dine online samtaler. Det gælder både i forhold til at få styr på det tekniske (inkl. GDPR) og i forhold til de særlige kliniske opmærksomheder, som online samtaler kræver.

Fokus kan også være på den terapeutisk alliance online, assessment og evt. kontraindikationer for onlineforløb.

Supervision på din arbejdsplads, hos mig eller online

Supervisionen kan være individuel eller i grupper med et monofagligt eller tværfagligt behandlerteams. Jeg tilbyder både supervision i min klinik (i Roskilde eller Valby) eller på jeres arbejdsplads.

I overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for internetbaserede psykologiske ydelser kan supervision også foregå online, via en sikker videosamtale, som jeg sørger for.

Første supervision er gratis

Hvis I er et behandlerteam, som ønsker gruppesupervision, så tilbyder jeg, at den første supervision uden beregning. Det giver Jer mulighed for at se, om jeg er den rette for Jer. Dertil får jeg mulighed for at få indblik i de problemstillinger, som I står med og så kan jeg bedre kan afgøre, om jeg er den rette til at påtage mig et supervisionsforløb hos jer.

Honorar for supervision – klik her

Helle fik ved hjælp af en enkelt sætning vendt op og ned på vores relationer til hinanden i personalegruppen. Vi kan varmt anbefale Helle og hendes måde at arbejde med os på. Det bliver ikke sidste gang, vi konsulterer hende.

Autorisation af psykologer – 40 timers ekstern supervision til reduceret pris

Jeg har gode erfaringer med at sammensætte afvekslende og kreative supervisionsforløb for psykologer på vej mod autorisation. Forløbet sammensættes ud fra dine/jeres behov og i overensstemmelse med Psykolognævnets krav til rammer og indhold.

Med udgangspunkt i dine egne cases kan vi arbejde med metodetræning og rollespil samt forbybelse i relevante behandlingsmæssige, personlige og/eller etiske dilemmaer.

Jeg lægger vægt på, at du oplever, at supervisionsforløbet både er fagligt udviklende og styrker dig i din personlige stil som psykolog.

Forløbet kan foregå som individuel supervision eller som gruppesupervision. Gruppesupervision sammensættes som 12 mødegange, i alt 40-80 timer afhængig af gruppestørrelse.

Ved gruppesupervision beregnes timetallet i forhold til autorisationsgodkendelse således:

 • Grupper på 2 personer = det fulde timetal medregnes (40 timers supervision)
 • Grupper på 3-5 personer = 2/3 af det fulde timetal medregnes (60 timers supervision)
 • Grupper på 6-12 personer = 1/2 af det fulde timetal medregnes (80 timers supervision)

Supervision mhp. autorisation kan med op til 80% af timerne foregå online, såfremt rammerne overholder Psykolognævnets krav hertil. Jeg kan tilbyde dig et forløb, hvor vi både mødes fysisk og online, så supervisionen afbryder dit arbejdsliv mindst muligt. Online supervision muliggør også, at du kan bruge mig som supervisor, selvom du bor langt væk.

Supervision i forbindelse med autorisation indebærer en kvalitetssikring af dit arbejde og derfor er gensidig forventningsafstemning og aftaler om løbende evaluering vigtigt.

For at sikre, at jeg er den rette supervisor for dig, tilbyder jeg en indledende supervision, som refunderes, hvis du vælger at købe et samlet autorisationsforløb hos mig.

Find priser på autorisationsforløb her.

Vær opmærksom på, at der udover krav om min. 40 timers ekstern supervision hos én og samme supervisor også er krav til rammen og indholdet, se Psykolognævnets krav til den eksterne supervision i forbindelse med autorisationsuddannelse

Menu

Mød klinikkens to nye psykologer

Du kan nu møde to nye psykologer i klinikken: Psykolog Camilla Jørgensen og psykolog Gitte Westphael.

Camilla og Gitte har begge erfaring med mindfulness baserede behandlingsmetoder og er igang med at dygtiggøre sig i ACT.

Begge tilbyder både samtaler i Roskilde og online.

Kontakt os, hvis du vil vide mere – og evt. booke en kort gratis forsamtale, så du kan få en fornemmelse af, om et forløb hos Gitte eller Camilla er noget for dig.