Hjælp til familier og børn – familieterapi og rådgivning

Når familielivet er svært og en eller flere i familien ikke trives, kan jeg tilbyde hjælp, f.eks. i form af:

  • Forældrerådgivning – hvis du ønsker hjælp til konkrete problemstillinger
  • Forældrecoaching – hvis du ønsker professionel sparring til din egen udvikling som forælder.
  • Konfliktmægling – hvis kommunikationen mellem dig og en i din familie er brudt sammen.
  • Skilsmisserådgivning – hvis I vil sikre Jer et godt samarbejde omkring børnene og gøre forandringen så blid som mulig for dem.
  • Kortere eller længerevarende familieterapeutiske forløb – hvis en eller flere i familien ikke trives, ofte ses den nedsatte trivsel hos børnene.
  • Konsultativ bistand til skoler/daginstitutioner – hvis dit barn har det svært her.

Hvis du vil vide mere om ovenstående, kan du læse mere her:

Forældrerådgivning og forældrecoaching
Hvis I ønsker rådgivning eller sparring i forhold til nogle konkrete problemstillinger omkring Jeres barn/børn, er forældrerådgivning eller -coaching en mulighed.

Det kan være som nogle få samtaler med fokus på konkrete problemstillinger, f.eks. særlige konflikter med Jeres barn/børn eller forældrenes uenigheder omkring opdragelsesmæssige spørgsmål.

Men det kan også være som et længerevarende forløb med fokus på din/Jeres egen udvikling som forældre, hvor du/I f.eks. en gang månedligt får mulighed for, at reflektere over Jer selv og arbejde med at blive bedre til at være den forældre, du/I gerne selv vil være. Måske handler det om, at holde op med at gentage mønstre fra ens egen barndom eller blive bedre ti at skælder mindre ud, eller blive bedre til at kunne forstå og støtte barnets følelsesliv?

Både rådgivning og forældrecoaching kan evt. suppleres med telefonrådgivning.

Konfliktmægling
Hvis de voksne i familien, f.eks. voksne søskende, forældre og deres voksne børn eller forældreparret har et meget konfliktfyldt forhold, hvor kommunikationen er ved at bryde sammen eller måske har være det længe, kan konfliktmægling være en mulighed.

Nogle gange kan konfliktmægling stå alene, andre gange kan det være starten på et familie- eller parterapeutisk forløb. Forventninger til konfliktmæglingen vil altid blive klargjort og afstemt forinden og justeret løbende. Det er ikke til at sige, hvor mange samtaler en konfliktmægling tager, men I skal gerne kunne mærke en forandring allerede i løbet at 3.-4. samtale.

Skilsmisserådgivning
Konfliktmægling og/eller skilsmisserådgivning kan være aktuelt, hvis I  har besluttet at gå fra hinanden og gerne vil gøre det på en måde, der tager mest muligt hensyn til børnene. Forældres evne til at kommunikere og samarbejde i forbindelse med en skilsmisse har stor betydning for, hvordan børnene påvirkes.

Familieterapi
En familie fungerer kun så godt, som hvert enkelt familiemedlem trives. Fordi familiens samlede trivsel er de voksnes ansvar, er udgangspunktet for familieterapi altid en samtale med forældre(ne), også selvom problemerne måske ses mest tydeligt hos børnene. I nogle tilfælde giver det mening, at barnet eller den unge deltager i terapien eller har et selvstændigt forløb, men i mange tilfælde er det tilstrækkeligt at arbejde med problemerne ad omvejen, dvs. via forældresamtaler.

Familieterapi kan være kortere eller længerevarende forløb, og årsagerne til at gå i familieterapi kan være mange, f.eks. kriser i familien, jalousi, søskenderivalisering, konflikter, forskellige følelsesmæssig bånd til dine/min børn, skyldfølelse og/eller usikkerhed som forælder.

I familieterapi hjælper jeg Jer med at. finde nye måder at være sammen på, hvor alle får plads og mulighed for at udvikles og trives. Der arbejdes med at få et overblik over situationen i familien og sættes fokus på ressourcer, løsningsstrategi samt udvikling af forståelse for forskellige oplever af og perspektiver på problemet. Efter den første samtale vil jeg kunne vejlede jer mht. det videre forløb.

Konsultativ bistand til skole og daginstitutioner
Hvis dit barn ikke trives i skole eller daginstitution, kan jeg tilbyde konsultativ bistand til både Jer forældre og de professionelle omkring barnet, så vi i fællesskab kan lave en evaluerbar og realistisk udviklingsplan for at fremme barnets udvikling og trivsel.

Observation i skole, institution eller hjem kan også være en mulighed, som kan bidrage til at kaste lys over nye ressourcer og handlemuligheder.

I nogle tilfælde kan psykologisk testning af barnet hjælpe til at afklare og forstå de vanskeligheder, som skaber problemer, og dermed hjælpe til at beskrive barnets forudsætninger og muligheder. I samarbejde med klinisk børnepsykolog kan Familie-Terapi tilbyde screening for kognitive, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder hos børn.

Kontakt mig endelig, hvis du/I har spørgsmål eller vil vide mere.