Hjælp til familier

Hjælp til familier – rådgivning, konfliktmægling og familieterapi

Når familielivet er svært og en eller flere i familien ikke trives, kan vi tilbyde hjælp, f.eks. i form af:

 • Forældrerådgivning – hvis du ønsker hjælp til konkrete problemstillinger.
 • Forældrecoaching – hvis du ønsker professionel sparring til din egen udvikling som forælder.
 • Kortere eller længerevarende familieterapeutiske forløb – hvis en eller flere i familien ikke trives – ofte ses den nedsatte trivsel hos børnene.
 • Støtte til det komplicerede forældreskab – hvis jeres barn har en diagnose, en kronisk lidelse eller et handicap.
 • Konfliktmægling – hvis kommunikationen mellem dig og en i din familie er brudt sammen.
 • Skilsmisserådgivning – hvis I vil sikre jer et godt samarbejde omkring børnene og gøre forandringen så blid som mulig for dem.
 • Børnesagkyndige undersøgelser – vurdering af børns samværsbehov i forbindelse med skilsmisse.
 • Konsultativ bistand til skoler/daginstitutioner – hvis dit barn har det svært.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Forældrerådgivning og forældrecoaching

Sparring til konkrete problemer

Hvis du og din partner ønsker rådgivning eller sparring i forhold til nogle konkrete problemstillinger omkring jeres barn/børn, er forældrerådgivning eller -coaching en mulighed.

Det kan være nogle få samtaler med fokus på:

 • konkrete problemstillinger f.eks. særlige konflikter med jeres barn/børn
 • jer som forældre, der har indbyrdes uenigheder omkring opdragelsesmæssige spørgsmål.

Nogle gange skal der kun nogle få samtaler og småjusteringer til, før I får nye handlemuligheder og kan genskabe det familieliv, som I gerne vil have.

Fokus på jeres forældrerolle

Et forældrecoaching forløb kan også være længerevarende med fokus på din eller jeres udvikling som forældre, hvor vi f.eks. mødes en gang månedligt, og I får mulighed for at reflektere over jer selv og arbejde med at blive bedre til at være den forældre, du/I ønsker at være.

Måske handler det for jer som forældre om:

 • at holde op med at gentage mønstre fra egen barndom
 • at blive bedre til at skælde mindre ud
 • at blive bedre til at forstå og støtte dit barns følelsesliv.

Fokus på det komplicerede forældreskab

Forældrecoaching kan også være relevant som et længere forløb, hvis forældreskabet er kompliceret af særlige udfordringer. Hvis jeres barn f.eks. har:

 • følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige problemer
 • har fået en kronisk sygdom
 • har et medfødt eller erhvervet fysisk eller psykisk handicap.

Her kan både forældreskab og parforhold være presset, og der kan blive behov for en kombination af parterapi og forældrecoaching. En sådan kombination kan også være en god fremgangsmåde, hvis I ønsker at arbejde med at styrke jeres samarbejde som forældre.

Både rådgivning og forældrecoaching kan også foregå online, så I ikke behøver at bruge tid på at komme til os.

Familieterapi – når du vil arbejde med mønstrene i familien

En familie fungerer kun godt, hvis hvert enkelt familiemedlem trives. Fordi familiens samlede trivsel er de voksnes ansvar, er udgangspunktet for familieterapi altid en samtale med jer forældre – også selvom problemerne måske ses mest tydeligt hos børnene.

I nogle tilfælde giver det mening, at barnet eller den unge deltager i terapien eller har et selvstændigt forløb. Men i mange tilfælde er det tilstrækkeligt at arbejde med problemerne ad omvejen – det vil sige via forældresamtaler.

5 typiske årsager til familieterapi

Årsagerne til at gå i familieterapi kan være mange, f.eks.

 1. Kriser, belastninger eller sygdom, som har ramt familien
 2. Rivalisering, jalousi og konflikter mellem søskende som præger hele familien
 3. Samarbejdsproblemer i forhold til at være forældreteam, der skaber uhensigtsmæssige samspil i familien
 4. Bonusfamilie udfordringer, f.eks. knyttet til de forskellige følelsesmæssige bånd til dine og mine børn
 5. Problemer knyttet til bekymringer omkring et barn, og I gerne vil arbejde med på at ændre nogle mønstre i hele familien, så barnet kan få de bedste forudsætninger for at kunne håndtere evt. udfordringer.

Målet er at alle trives

I familieterapi kan vi hjælpe jer med at finde nye måder at være sammen på, hvor alle får plads og mulighed for at udvikle sig og trives.

Sammen får vi et overblik over situationen i jeres familie og sætter fokus på ressourcer, løsningsstrategi samt udvikling af forståelse for hinandens forskellige oplevelser af og perspektiver på problemet.

Familieterapi kan være kortere eller længerevarende forløb. Efter den første samtale med jer forældre vil vi kunne vejlede jer med hensyn til det videre forløb.

Mægling i konfliktfyldte familier

Hvis de voksne i familien – f.eks. voksne søskende eller forældre og deres voksne børn – har et meget konfliktfyldt forhold, hvor kommunikationen er ved at bryde sammen eller har været det længe, kan konfliktmægling være en mulighed.

Nogle gange kan konfliktmægling stå alene. Andre gange kan det være starten på et familie- eller parterapeutisk forløb. Forventninger til konfliktmæglingen vil altid blive klargjort og afstemt forinden og justeret løbende.

Konfliktmægling starter som udgangspunkt med individuelle samtaler med jer hver især og herefter fælles samtaler.

Det er ikke til at sige, hvor mange samtaler en konfliktmægling tager. I skal gerne kunne mærke en forandring efter 3-4 fælles samtaler.

Skilsmisserådgivning

Konfliktmægling og/eller skilsmisserådgivning kan være aktuelt, hvis I har besluttet at gå fra hinanden og gerne vil gøre det på en måde, der tager mest muligt hensyn til børnene.

Forældres evne til at kommunikere og samarbejde i forbindelse med en skilsmisse har stor betydning for, hvordan børnene påvirkes. Det er den luft, I skaber mellem jer, som børnene kommer til at skulle trække vejret i, og det er vigtigt, at I ikke forurener den med egne negative reaktioner på hinanden.

Skilsmisserådgivning kan hjælpe jer med at være et godt forældreteam for jeres barn/børn. I skilsmisserådgivning er det altid barnets behov, der er i fokus.

Børnesagkyndige undersøgelser

Når I er blevet henvist til os af Familieretshuset er det fordi, Familieretshuset ønsker, at vi foretager en psykologisk undersøgelse af jeres barns/børns behov i forbindelse med samvær.

En sådan undersøgelse skal belyse barnets perspektiv. Der sker via:

 • individuelle samtaler med jer forældre hver især i min klinik
 • observationer i hjemmet af jeres individuelle samspil med barnet
 • afhængig af barnets alder samtaler med barnet selv og/eller observation i daginstitution.

En sårbar proces

Når vi laver børnesagkyndige undersøgelser, er vi meget bevidst om, at det er en sårbar proces. Der er meget på spil i forhold til jeres barn/børn og jeres familieliv. Det, som I ikke selv har kunnet nå til enighed om, er nu overladt til fremmede. Vi vil gøre vores bedste for, at processen bliver så skånsom og gnidningsfri som muligt.

Det er Familieretten, der træffer den endelige afgørelse omkring samvær. Den børnesagkyndige undersøgelse bidrager til at give dommeren et bedre udgangspunkt for at vurdere, hvad der vil være det bedste for jeres barn.

Konsultativ bistand

Hvis dit barn ikke trives i skole eller daginstitution, kan vi tilbyde konsultativ bistand til både jer forældre og de professionelle omkring barnet, så vi i fællesskab kan lave en realistisk handlingsplan for at fremme dit barns udvikling og trivsel.

Observation i skole, institution eller hjem kan også være en mulighed, som kan bidrage til at kaste lys over nye ressourcer og handlemuligheder.

Kontakt os endelig, hvis du/I har spørgsmål eller vil vide mere.

Menu