Privatlivspolitik

Jeg passer godt på dine personoplysninger

I forbindelse med psykologisk behandling og rådgivning hos mig, vil jeg som autoriseret psykolog iflg. Psykologloven være forpligtet til at føre journal. Jeg vil derfor som dataansvarlig indsamle og behandle personoplysninger om dig.

Jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. Persondataloven, Persondataforordningen og Psykologloven.

Jeg bruger følgende systemer til behandling af data:

Alle disse systemer lever op til Persondataforordningens krav til datasikkerhed.

Birkholm.dk er en ssl-sikret hjemmeside. Jeg opbevarer ingen persondata på hjemmesiden eller hos min udbyder (Simply.com) og det er ikke muligt at sende beskeder via siden.

Når jeg skal sende et dokument med personfølsomme oplysninger til en myndighed, bruger jeg e-boks. Jeg sender ikke personfølsomme oplysninger til klienter i emails.

Kun relevante og nødvendige oplysninger om dig

Personoplysninger om dig, får jeg direkte fra dig og i nogle tilfælde fra dem, som evt. henviser dig til mig, f.eks. din sagsbehandler eller dit forsikringsselskab. På denne baggrund indsamler og opbevarer jeg følgende oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer samt datoer og tidspunkter for dine aftaler hos mig. Evt. forsikringspolicenummer og forsikringsselskab ved afregning med tredjepart.
 • Følsomme personoplysninger: Personnummer, helbredsoplysninger og relevante oplysninger om arbejds- og privatlivsforhold.

Der opbevares ingen transaktionsdata i forbindelse med betaling.

Jeg indsamler og opbevarer kun personlige oplysninger, når der er brug for det i forbindelse med:

 • behandlinger og rådgivninger
 • journalføring og administration af dit klientforhold til mig
 • salg af tjenesteydelser og evt. online produkter fra min klinik
 • opfyldelse af lovkrav.

Frivillighed og samtykke

Du har ikke pligt til at give mig dine personoplysninger. Jeg kan dog ikke varetage formålet med vores samtaler uden dit samtykke til, at jeg må indsamle og opbevare dine oplysninger, jf. ovenfor. Det vil derfor ikke være muligt for mig at behandle eller rådgive dig.

I forbindelse med din første aftale hos mig, vil du blive bedt om at give elektronisk samtykke til betingelserne i denne privatlivspolitik. Dette sker automatisk, når du får adgang til min online kalender.

Tavshedspligt og fortrolighed

Jeg er underlagt tavshedspligt jf. Psykologloven §21 stk. 2. Det betyder, at det er strafbart at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger.

Oplysninger, der evt. skal videregives til f.eks. sagsbehandler eller forsikringsselskab, skal først godkendes af dig og du skal have givet utvetydigt samtykke hertil.

Der skal gøres en undtagelse fra tavshedspligten, hvis der foreligger åbenbar fare for dig eller andre eller bekymring om et barns trivsel og udvikling.

Du kan tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til, at jeg må indsamle og behandle dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte mig – se kontaktoplysninger her på hjemmesiden.

Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det således først virkning fra det tidspunkt, hvor din tilbagetrækning sker.

Jeg sletter dine personoplysninger efter 5 år

Som autoriseret psykolog, har jeg iflg. Psykologloven pligt til at føre journal og opbevare disse i 5 år efter seneste notat. Din journal slettes automatisk efter 5 år.

Dine rettigheder

I forhold til de persondata, jeg opbevarer om dig, har du følgende rettigheder:

 • retten til indsigt i personoplysninger
 • retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
 • retten til at få slettet oplysninger (*)
 • retten til at få begrænset oplysninger
 • retten til data-portabilitet, dvs. at få udleveret dine oplysning fra mig i et almindeligt anvendt format
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Du kan læse mere om dine rettigheder hos Datatilsynet.

(*) Retten til sletning er dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre journal, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser som tilføjelser. Dertil skal journaler jf. Psykologloven opbevares i 5 år.

Cookies på min hjemmeside

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer, mobiltelefon eller tablet. Den er harmløs og kan ikke indeholde skadelig kode eller virus. Når du anvender min hjemmeside, indsamler jeg cookies, som jeg bruger til at:

 • forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af birkholm.dk
 • analysere og måle trafikken på min hjemmeside med henblik på løbende optimering
 • sikre kvaliteten af birkholm.dk og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med brugen af mine services

Du har mulighed for at slette eller blokere for cookies. Her finder du en vejledning til hvordan: http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Din accept og dine klagemuligheder

Ved oprettelse af adgang til min online booking, vil du elektronisk blive bedt om læse og acceptere min privatlivspolitik og give  samtykke til, at jeg må indsamle og opbevare dine persondata, som oplyst her.

Hvis du er utilfreds med måden, jeg behandler dine personoplysninger på, vil jeg meget gerne høre fra dig og om muligt ændre det, du ikke er tilfreds med. Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet.

Kontaktoplysninger til mig som dataansvarlig fremgår her på hjemmesiden.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Menu