Psykolog Helle Birkholm-Buch

Cand. psych. Aut. psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi

Jeg er en af de første psykologer i Danmark, der har taget den 2årige specialistuddannelse  i Acceptance Commitment Therapy (ACT), som er den nyeste form for kognitiv terapi.

Jeg har erfaring med psykologisk rådgivning, og individuel psykoterapi med børn, unge og voksne samt parterapi og familieterapi. Jeg tilbyder psykologsamtaler i både Valby/København og i Roskilde samt onlinesamtaler/e-terapi.

Jeg er kvalificeret til at supervisere psykologer på vej mod autorisation og specialistuddannelse og tilbyder også supervision til andre faggrupper, der arbejder med samtaleterapi.

Følgende problemstillinger har jeg erfaring med:

 • Stress & udfordringer i arbejds- og/eller privatlivet (mobning, konflikt- og stresshåndtering, afskedigelse el. trussel herom m.m.)
 • Lavt selvværd (manglende gennemslagskraft, selvtillidstræning, social færdighedstræning, håndtering af selvkritiske tanker m.m.)
 • Angst (angstanfald, social angst, fobier, tvangshandlinger/OCD m.m.)
 • Tristhed / depression (håbløshed, manglende livsglæde)
 • Svangerskabs- og fødselskomplikationer (tvillingegraviditet, for tidlig fødsel, medfødt handicap, fødselsdepression, tilknytningsproblemer m.m.)
 • Fysiske lidelser & kroniske smerter (smertehåndtering)
 • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, overspisning)
 • Selvskadende adfærd (cutting m.m.)
 • Selvmordstanker og selvmordsforsøg
 • Sorg & kriser (dødsfald, tab, livskriser, skilsmisse, eksistentielle kriser m.m.)
 • Traumatiske hændelser (overfald, ulykker, voldtægt  m.m.)

I forhold til familie- og samlivsproblemer har jeg bl.a. erfaring med:

 • Parforholdsproblemer (kommunikationsproblemer, uenighed om opdragelse, utroskab, samlivsproblemer, bonusforældre m.m.)
 • Skilsmisserådgivning og konfliktmægling
 • Problemer i det voksne familieliv (komplicerede søskenderelationer, vanskeligheder i forældre-barn-forholdet, konfliktmægling og reparation af brudte relationer)
 • Forældrerådgivning (forældrecoaching, opdragelsesmæssige vanskeligheder, uenigheder i opdragelsen, forældreskabet som selvudviklingsproces/gentag ikke egne mønster, skæld mindre ud, lær konflikthåndtering, styrk søskendes forhold)
 • Børn med nedsat trivsel (adfærdsproblemer, emotionelle problemer, skolefravær og mobning, særligt sensitive og/eller højt begavede inkl. afklaring heraf)
 • Tvillinger og søskendeproblematikker generelt (familiemæssig belastning, opdragelsesmæssige udfordringer, håndtering af tvillingeskabet i institution og skole, adskillelse eller samhørighed, særlige psykosociale udviklingsvilkår og udfordringer for tvillinger)

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis det, du kæmper med, ikke er beskrevet ovenfor. Jeg kan måske alligevel være hjælpe eller henvise dig til en anden psykolog.

Ingen ventetid:

Søger du psykologhjælp? Hos mig kan du komme til psykolog uden ventetid. Jeg bestræber mig på at kunne tilbyde en samtale inden for max. 10 dage. Akut psykologsamtale (indenfor få dage) er også mulig, ring 40542120 eller send en sms, så vender jeg tilbage, så snart jeg kan.