Specialistgodkendt kursus for psykologer

Kursus i fødselsreaktioner hos kvinder og mænd

Er du psykolog og vil du gerne fordybe dig i hvad en fødselsreaktion helt præcist er, forstå hvilke andre psykiske udfordringer der grænser op til en fødselsreaktion og blive skarp på hvordan en fødselsreaktion kan behandles? Dette kursus er det første danske kursus for psykologer på vej mod specialistgodkendelse i emnet fødselsreaktion.

Underviserne er Danmarks førende forskere og klinikere inden for emnet:

Undervisere: Svend Aage Madsen, Johanne Smith-Nielsen, Henrik Dybvad Larsen, Mette Rahbek, Anna-Katherine Højland og Helle Birkholm-Buch

Du vil blive indført i hvad en fødselsreaktion er ud fra forskningsmæssige betragtninger er og hvordan det kliniske billede af en sådan reaktion kan variere.

Du vil lære at skærpe de transdiagnostiske overvejelser og blive bekendt med bestemte typer behandlingsmuligheder. Kurset bevæger sig ikke i en bestemt terapeutisk retning, i stedet opnås en forståelse af underliggende mekanismer i forskellige typer fødselsreaktioner, og hvordan der kan arbejdes målrettet med disse.

På kurset vil der både arbejdes dybdegående med forståelse og behandling af efterfødselsreaktion hos mødre og fædre, samt forståelsen af hvordan fosteret påvirkes af reaktioner der allerede starter i graviditeten, ligesom kursisterne vil blive bekendt med forståelse og behandlingsmuligheder når en fødselsreaktion påvirker samspillet mellem den ramte og det
spæde barn.

Program

Dag 1, 21. januar 2021
Johanne Smith Nielsen: Hvad er en fødselsreaktion

 • Definition (herunder diagnostik og transdiagnostik)
 • Screening
 • Risikofaktorer i forbindelse med udvikling af en efterfødselsreaktion
 • Konsekvenser

Dag 2, 22. januar 2021
Johanne Smith Nielsen: Tilknytning og samspil
Anna-Katherine Højland: Udvikling af fødselsreaktioner og behandlingsmuligheder

 • Kort om tilknytning
 • Fødselsreaktioners mulige betydning for samspil og tilknytning
 • Mulige interventioner
 • Perinatale traumer
 • Forskellige “typer” efterfødselsreaktioner og screening heraf

Dag 3, 23. januar 2021
Anna-Katherine Højland: Intervention og kliniske færdigheder

 • Newborn behavioral observation, PC-era
 • Behandling af efterfødselsreaktion – kliniske færdigheder
 • Klinisk guidelines i arbejdet med svære fødsels- eller graviditetsberetninger

Dag 4, 1. marts 2021
Henrik Dybvad Larsen og Mette Rahbek: Fostrets og fødslens psykologi, “forløberne” for efterfødselsreaktioner
Helle Birkholm-Buch: Særlige forhold hos tvillingeforældre

 • Henrik: Fostrets psykologi i forbindelse med sårbarheder i graviditeten
 • Henrik: Fosterprogrammering, fx ved at knytte bånd i graviditeten
 • Henrik: Fødslens psykologi
 • Helle: Tvillingeforældres forældredannelse samt særlige sårbarheder og ressourcer.
 • Helle: Tvillingers atypiske tilknytning – når dyadisk relatering giver udfordringer
 • Helle: Vigtige foki i behandling af efterfødselsreaktioner blandt tvillingeforældre

Dag 5-6, 8.-9. april 2021
Svend Aage Madsen: Mænd og fødselsdepression

 • Mænds psyke, skjulte psykiske problemer og måder at udtrykke psykiske tilstande på
 • At have psykiske problemer, at søge hjælp og at være patient
 • Manden som far og den nyeste viden om mænds forhold til forældreskabet
 • Fødselsdepression – perinatal depression – hos fædre: udbredelse, karakteristika, screening mv.
 • Behandling af mænd med fødselsdepressioner – før og efter fødslen: Tilbagetrækning, vrede, hurtigt væk fra smerte, overvældende følelser, ambivalen
 • Behandlingsmål: Lettelse af faderens tilstande og styrkelse af hans tilknytning til barnet.

Tilmelding efter først-til-mølle princip. Max. 50 deltagere.

Praktiske oplysninger

Hvornår: 21. 22. og 23. januar, 1. marts og 8.-9. april (kl. 9-16 alle dagene)

Hvor: Grønløkkevej 8d, 5000 Odense C – alternativt mulighed for online deltagelse.’

Pris: kr. 6.500,- for alle 6 dage.

Hvem er underviserne:

 • Svend Åge Madsen, PhD, Forskningsleder Rigshospitalet, Formand for Forum for Mænds Sundhed
 • Johanne Smith-Nielsen, PhD, Adjunkt på Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Henrik Dybvad Larsen, cand.psych. Specialist i Psykoterapi og Supervision af psykoterapi. Arbejder som handlende psykolog ved Familiebehandlingen i Lemvig Kommune. Forfatter til bogen “Fostrets og fødslens psykologi”
 • Mette Rahbek, cand.psych., aut. psykolog med egen praksis i Lemvig
 • Anna-Katherine Højland, cand.psych. Specialist i Klinisk Børnepsykologi og jordemoder med egen praksis i København K.
 • Helle Birkholm-Buch – se mere her på siden

Hvem kan deltage: min. 75% af kursisterne vil være psykologer og 25% kan være andre faggruppe. Deltagerkravet udspringer af at kurset forventes godkendt til Psykologers Specialistuddannelse.

Forplejning: Du har mulighed for selv at tage mad med. Der er køleskab til rådighed, hvor du kan opbevare din mad. Dertil er det muligt at bestille mad til kr. 600,- for alle 6 dage. Kaffe, te og vand er inkluderet i kursusprisen.

Kursusbevis og merit: Der forventes at opnåes forhåndsgodkendt på det tværgående modul på psykologers specialistuddannelse i kliniske psykologi børn og voksne og du vil få kursusbevis, som dokumentation for deltagelse.

Tilmelding

Foregår ved at skrive mail til gro-kursusudbyderne@protonmail.com, hvorefter tilmeldelsesblanket og betalingsinformation bliver sendt til din mail.

Tilmeldingsfrist senest 22/11-2020

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Menu

COVID-19!
Forholdsregler per 1. september 2020

Online samtaler prioriteres som primær konsultationsform, men der kan ved behov aftales samtaler med fysisk fremmøde i min klinik.

Du kan læse mere om, hvordan online terapi foregår her.

Jf. Sundhedsstyrelsens seneste retningslinier, anbefales det,  at onlinekonsultationer fortsat er den primære konsultationsform samt at fysisk fremmøde begrænses til, når det er nødvendigt, baseret på en konkret vurdering af den enkeltes behov.

Du kan læse retningslinierne her.

Ved fysisk fremmøde i klinikken gælder følgende forholdsregler:

 • Aflys, hvis du har symptomer eller har været sammen med nogen, der har.
 • Kom ikke før din aftalte tid aht. pres på venteværelset.
 • Medbring evt. egne drikkevarer, der serveres ikke drikkevarer i klinikken.
 • Der står håndsprit ved indgangen, som bedes anvendt ved ankomst.
 • Der gives ikke håndtryk og der overholdes så vidt muligt 2m afstand.
 • Dørhåndtag og kontaktflader afsprittes efter hver samtale.
 • For anonymt at kunne opspore evt. smittespredning, bedes du installere “Smitte-Stop” app på din telefon. I modsat fald kan jeg skulle oplyse dit navn til sundhedsmyndighederne, dersom der skulle opstå smittespredning i min klinik.