Tvillinger

Tvillingeskab – en helt særlig relation

Tvillinger er i vid udstrækning som alle andre søskende. Men tvillingeskabet er også en unik relation, som kræver særlige overvejelser og opmærksomhed både for forældre og for professionelle omkring tvillinger – uanset om det er i opvæksten eller som voksne.
At være født som tvilling indebærer, at man fra første færd har en betydningsfuld relation til en jævnaldrende – det unikke for tvillinger er, at denne relation er gensidig og symmetrisk.

Tvillinger er udviklingsmæssigt og behovsmæssigt samme sted i livet, og de deler langt flere livssfærer i og uden for hjemmet end enkeltfødte søskende gør. Det gør relationen helt særlig. En opvækst med både tilknytning til forældre og evt. andre søskende samt en ligeværdig tilknytning til sin tvilling er enestående for tvillingeskabet som søskenderelation.

Tvillinger er således ikke bare søskende, men søskende i en særlig relation,
som indebærer en anden sårbarhed og særlige ressourcer.

Jeg har specialiseret mig i tvillingers unikke relation og tvillingefamiliens særlige vilkår. Jeg har som den eneste psykolog i Danmark vundet en pris på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning (The Galton Award, 2004).

Problematikker om tvillingebørns udvikling

Hos mig kan du få rådgivning og sparring i forhold til, hvordan du understøtter netop dine tvillingebørns individuelle udvikling og deres særlige og unikke tvillingeskab.

Det kan f.eks. være i forhold til:

 • Udviklings- eller trivselsmæssige bekymringer for det enkelte barn eller begge børn.
 • Regulering af nærhed og afstand samt betydningen af hhv. adskillelse og samhørighed i forskellige kontekster og udviklingsfaser – hvordan styrkes både tvillingeskab og individualitet.
 • Institutions- og skolestart: Sparring omkring fordele og ulemper i forhold til at starte i hver sin eller samme klasse for det enkelte tvillingpar – herunder rådgivning omkring, hvilke forhold som bør inddrages i en individuel vurdering af netop jeres tvillinger.
 • Opdragelsesudfordringer knyttet til at have to jævnaldrende børn, som trækker på de samme forældreressourcer.
 • Håndtering af ubalancer knyttet til f.eks. modenhedsmæssige, evnemæssige og personlighedsmæssige forskelle.
 • Social integration i en større børnegruppe og håndtering af sociale udfordringer og mistrivsel knyttet til det enkelte barn eller begge børn.
 • Håndtering af konflikter, dominansproblemer, jalousi, rivalisering, sammenligninger og evt. uhensigtsmæssige rollefordelinger m.v.
 • Søskendeudfordringer: Udfordringer og bekymringer knyttet til søskende til tvillinger.

Hvis et eller begge børn ikke trives, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på tvillingeskabet.

Professionel rådgivning

Jeg kan hjælpe dig og de professionelle omkring dine børn til en bedre forståelse af, hvordan tvillingeskabet skal forstås i forhold til de evt. problemer og bekymringer, der måtte være omkring dine børn.

Det kan f.eks. være i form af konsultativ bistand, bisidder ved møder med skole og institution, undervisning/foredrag og supervision.

Det kan være en enkelt samtale med fokus på en specifik problematik, eller det kan være et forløb, hvor du eller skole/institution får sparring omkring de udfordringer, som er relevante for netop dine børn.

At være tvilling i terapi

Uanset om du søger terapi, fordi du har tvillinger, er tvilling eller på grund af noget, som ikke er relateret til det at være tvilling, så er det vigtigt, at din psykolog har viden om, hvad det vil sige at være tvilling.

Tvillinger i terapi oplever ofte at blive misforstået i forhold til, hvilken psykologisk betydning tvillingeskabet har for dem. Det kan betyde, at der i terapien bliver arbejdet med problemstillinger, som på den lange bane ikke er hjælpsomme.

Misforståelserne er ofte knyttet til, hvilken betydning tvillingeskabet har i forhold til egen identitet og selvfølelse og bygger på antagelser knyttet til almindelige enkeltfødte søskende frem for at tage afsæt i de udviklingsvilkår, som er særlige for tvillinger.

Det hjælper jeg tvillinger med i terapi

Nogle af de ting, som jeg ofte hjælper tvillinger med, når det handler om at være tvilling, er:

 • Længsel efter en bedre relation til sig selv og/eller hinanden.
 • Problemer med at balancere tvillingeskabet mellem egne individuelle behov og hensynet til medtvillingen.
 • Sorg og ensomhed knyttet til at have miste kontakten.
 • Hjælp til at genskabe og genopbygge relationen efter oplevelser af større svigt og/eller langvarig afbrydelse af relationen.
 • Konfliktløsning og hjælp til at blive bedre til at håndtere indbyrdes konflikter.
 • Følelsen af ikke at have en gensidig vigtighed i hinandens liv – at være følelsesmæssig efterladt eller omvendt at være følelsesmæssigt opbrugt af den anden.
 • Fastlåste og uønskede roller i forhold til hinanden og/eller forældre.
 • Alvorlig fysisk eller psykisk sygdom hos medtvillingen.
 • Dødsfald og være efterladt tvilling.

Der kan være tale om individuelle samtaler eller om parsamtaler eller en kombination heraf.

Afhængig af, hvad det er du/I søger hjælp til, så kan det nogle gange være hjælpsom også at inddrage evt. romantisk partner eller forældre eller evt. andre søskende.

Derfor er det hårdere at være tvillingefamilie

At få mere end ét barn ad gangen er ikke blot en familieforøgelse, men en familieforandring, som rummer unikke udfordringer for alle medlemmer af familien. Forældrenes berøres både som par og i forhold til deres evt. nye roller som forældre.

Adskillelige udenlandske undersøgelser påpeger, at det er en stor psykosocial belastning for familier at få mere end ét barn ad gangen.

Der peges på betydeligt forøget risiko for:

 • Fødselsdepression
 • Angst
 • Søvndeprivation
 • Social isolation
 • Udbrændthed
 • Stressreaktioner

Forældrene kan føle, at ressourcerne slet ikke står mål med den opgave, de står med. De har betydeligt mindre tid til begge børn sammenlignet med dem, der får ét spædbarn.

Evt. ældre søskende kan have vanskeligere ved at tilpasse sig rollen som storesøster/-bror, og de kan føle sig sat uden for tvillingefællesskabet og kræve ekstra forældreopmærksomhed og overskud – som ikke er der.

Mange parforhold påvirkes af tvillinger i familien

Den enorme omsorgsopgave med to spædbørn på én barsel belaster ægteskabet/parforholdet. Selvom skilsmisserisikoen er lavere end for familier med to enkeltfødte børn, så viser forskning, at parforholdet lider mere end i andre familier i de første år som tvillingeforældre.

Når parforholdet lider, er det fundament,
som de voksne skal stå på, ikke længere samme sikre grund.

Det belaster begge parter individuelt oveni, at forløbet op til tvillingernes ankomst ofte også har været en længere belastningsperiode.

Tvillingegraviditet er en større belastning

Cirka 50% af alle tvillingeforældre har været igennem ufrivillig barnløshed og barnløshedsbehandling, som er både fysisk og psykisk belastende.

En tvillingegraviditet er altid en risikograviditet og den kan være mere eller mindre fuld af bekymringer – men er sjældent helt bekymringsfri.

For 55% vedkommende fødes børnene for tidligt, og der kan være fødselskomplikationer, akut kejsersnit, indlæggelse på neonatal og voldsomme oplevelser knyttet til den livsbevarende behandling, som et eller begge spædbørn kan have brug for.

Det hjælper jeg tvillingeforældre med i terapi

I forhold til at få tvillinger taler man om en ophobning og akkumulering af belastninger for at forstå den enkelte families samlede situation og evt. behandlingsmæssige behov i forhold til at komme i trivsel.

Nogle af de ting, jeg ofte hjælper tvillingeforældre og -familier med er:

 • Håndtering af tvillingeforældreskabet og sparring omkring, hvordan du kan styrke din oplevelse af ”at være tilstrækkelig” i forhold til to børns individuelle behov.
 • Tilpasningsreaktioner hos ældre søskende i forbindelse med tvillingernes ankomst i familien.
 • Belastningsreaktioner hos en eller begge forældre.
 • Parforholdsproblemer og forældresamarbejde.
 • Fødselsdepression i graviditeten (mødre og fædre).
 • Efterfødselsreaktioner og fødselsdepression (mødre og fædre).
 • Traumatiske fødsels- og graviditetsoplevelser.
 • Krisereaktioner i forbindelse med at blive forældre til tvillinger, hvor det ene eller begge er alvorligt syg(e) og/eller handicappet.
 • Sorg- og krisehjælp til forældre, der har mistet en tvilling eller mistet tvillinger.
 • Skilsmisserådgivning.

Er du psykolog eller anden sundhedsperson og ønsker sparring omkring et forløb omkring tvilling(er), så kontakt mig.

Læs mere om tvillinger her: www.tvillinger.info.