Individuel terapi

Psykologhjælp, når livet er svært

Mentalt helbred er i dag et stort folkesundhedsproblem, hvor især stress, angst og depression fylder i statistikken.

Over de seneste 10 år er der sket en stigning i andelen af især unge med dårlig psykisk trivsel. Samtidig er der sket en stigning i antallet af danskere, som søger psykologbehandling.

Det er en myte, at psykologsamtaler (psykoterapi) er forbeholdt dem, som er syge med stress, angst eller depression.

De mennesker, jeg møder, er mennesker i alle aldre, som søger hjælp til …

 • at udvikle sig
 • at vokse og forandre deres forhold til sig selv
 • at håndtere deres forhold til andre
 • at håndtere deres måde at leve livet på.

Nogle gange er afsættet for denne udvikling en smertefuld psykisk lidelse. Men fælles for alle, som søger min hjælp, er, at de ønsker hjælp til at skabe nogle forandringer i deres liv.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Livet kan være påvirket i forskellig grad

Mange af dem, som søger min hjælp, oplever, at livet er svært, og at det gør ondt at leve.

 • Når hverdagen fungerer
  For nogle fungerer livet på mange områder: De passer arbejde eller uddannelse og på overfladen fungerer det ’fint’, men de føler, at livet meningsløst og tomt indeni.
 • Når der er behov for sygemelding
  For andre kan det være svært at få livet til at hænge sammen. Her kan en sygemelding eller studieorlov være nødvendigt for en tid.
 • Når læsset vælter
  For andre igen er det hele ’væltet’, og hverdagen er næsten umulig at overskue eller umuligt at komme fri af, fordi man sidder fast i så stærke og gamle mønstre, at det kan virke håbløst at hive sig selv op og ændre ting til det bedre.

Sparringspartner til personlig udvikling

Endelig er der også dem, som søger mig som en sparringspartner og bruger vores fortrolige rum til specifikke problemstillinger eller til personlig udvikling. De søger min hjælp for at komme mere i kontakt med sig selv og finde ind til det, som er vigtigt for dem i livet.

Nogle vil gerne arbejde med øget selvaccept og udvikle et kærligere og mere nærværende forhold til sig selv. Andre søger min hjælp til for at kunne præstere bedre og ikke blive begrænset af psykiske barrierer.

Grunde til at gå i terapi

Der kan være rigtig mange grunde til at gå i terapi hos en psykolog. Heldigvis ser flere og flere positivt på det at arbejde med sig selv, sin egen psykologi og vælger at søge professionelt hjælp hertil.

Overbelastning og stress

Du oplever, at din hverdag ikke fungerer. Du mangler fokus, mister let overblikket, har tankemylder og ikke kan overskue noget. Måske du føler dig stresset og presset, har svært ved at sove og du har svært ved at få sagt fra overfor omgivelserne. Måske er det hele ’brændt sammen’ for dig efter længere tids overbelastning og du slet ikke kan genkende dig selv.

Manglende selvtillid og selvværd

Du er utilfreds med dit forhold til dig selv, føler dig usikker, utilstrækkelig og tvivler på dit eget værd, fordi du ikke føler dig god nok, og kritiserer dig selv. Du frygter evt. hvad andre måtte synes om dig og er bange for at blive kritiseret eller afvist. Måske dit forhold til dig selv er præget af selvhad og du gør ting, som skader dig selv, din krop og dit liv.

Måske du stiller for høje krav til dig selv og er perfektionistisk. Eller gerne vil arbejde specifikt med at få mere gennemslagskraft og blive bedre til at sige fra og passe på dig selv.

Det kan også være, at du helt generelt gerne vil blive bedre til at tage hensyn til dig selv og behandle dig selv som et værdifuldt menneske, så dit forhold til dig selv blive mere præget af selvaccept og selvomsorg.

Svære beslutninger

Du står over for en stor beslutning i dit liv og sidder fast i tvivl og vægelsind eller du vil bare vende beslutningen med en uvildig sparringspartner. Måske du er i tvivl om et karriereskifte eller føler dig ensom i dit parforhold og er i tvivl om, om du skal blive eller gå?

Angst og depression

Du føler dig ængstelig, nervøs, usikker eller kæmper med en uhensigtsmæssig specifik frygt og får uforventede panikanfald. Eller du føler dig bekymret, trist, modløs, energiforladt og deprimeret. Måske kæmper du med tankemylder, søvnløshed og manglende lyst til noget som helst. Det kan være en ny tilstand for dig, men det kan også være, at du i mange år har kæmpet med en tilbagevendende angstlidelse eller depression og nu søger behandling.

Manglende glæde og trivsel

Du kender ikke årsagerne til din manglende glæde, trivsel og tilfredshed. Du har svært ved at sætte ord på, hvad det handler om. Det føles bare tungt, tomt og meningsløst – alt er som det ’burde’ være, og alligevel er det som om, det er meningsløst og lige meget. Eller måske du har været igennem en belastende tid og har svært ved at finde meningen med det hele igen.

Traumatiske og livsforandrende oplevelser

En livsforandrende krise kan betyde, at du mister fodfæste og føler, at livet er ubærligt. Måske du har mistet en elsket person i dit liv eller noget andet betydningsfuldt er blevet taget fra dig.

Måske en af dine nærmeste er blevet ramt af alvorlig sygdom og du har brug for hjælp til at håndtere egne følelser og reaktioner, som pårørende. Kronisk sygdom og smerter kan være blevet en del af dit eget liv og noget du skal lære at ´leve med´.

Måske du i din opvækst eller aktuelt har været udsat for noget, som gør, at du har mistet noget af din selvforståelse, integritet og identitet.

Terapi kan være en stor hjælp, når du er blevet ramt af livets små eller store katastrofer.

Eksistentiel krise

Du oplever en mere eksistentiel krise, som handler om, at dit liv over tid har ændret sig. Du har fået børn, er blevet gift eller skilt. Måske er du blevet ældre, og børnene er fløjet fra reddet. Når du ser på dit liv, er det ’bare’ ikke blevet, som du havde ønsket og håbet – og hvad så nu? Terapi kan hjælpe dig med at finde en mening med det hele igen.

Svære relationer eller ensomhed

Du har problemer med nogle af dine nære relationer, og de vanskelige samspil sårer dig, du føler svigt, skuffelse eller bliver provokeret. Måske du oplever utilfredshed med dine egne reaktioner og ønsker at blive bedre til at håndtere de svære samspil med andre.

Måske du kæmper med ensomhed og ikke kan overskue, hvordan du skal bryde isolationen og få kontakt til andre. Ensomhed kan også være noget, du føler sammen med andre, og du savner nærhed og forbundethed med dem omkring dig.

Individuel terapi kan hjælpe dig, hvis du…

 • føler, at din hverdag eller betydningsfulde aspekter af dit liv ikke fungerer
 • kæmper med tvivl, utilstrækkelighed, manglende selvtillid og selvværd
 • befinder dig midt i en krise og/eller har svært ved forandrende livsomstændigheder
 • føler dig presset og stresset
 • synes, at spekulationer og bekymringer fylder for meget
 • kæmper med angst og usikkerhed
 • oplever at dit humør svinger op og ned
 • synes, at du har alt for let til tårer eller måske vrede
 • har svært ved at se meningen med det hele
 • føler dig trist og deprimeret
 • føler dig utilpas i dit studieliv, arbejdsliv eller familieliv
 • har problemer med nogle af de mennesker i dit liv, som er vigtige for dig
 • ønsker personlig udvikling og øget selvbevidsthed.

Det er altid et individuelt valg, hvornår du synes terapi er ’nødvendigt’ eller nyttigt. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte mig.

Sådan foregår individuel terapi hos mig

Det er vigtigt at du føler dig mødt

Det er vigtigt for mig, at møde dig som et medmenneske. Jeg er optaget af at gøre mit bedste for at guide dig i retning af det liv, du ønsker at leve.

Jeg kan være din professionelle sparringspartner i forhold til de forandringer, du søger, men det vil altid være dig, der er ekspert på dit eget liv.

I vores samtaler er det mit job at lytte ind og være opmærksom på, hvad du har på hjertet. Gennem samtale og spørgsmål hjælper jeg dig til at få mere klarhed og forståelse for de vanskeligheder, du oplever i dit liv.

Sammen sætter vi fokus på dit forhold til dig selv og dit forhold til andre, f.eks. din familie, partner, venner og evt. kolleger. På den måde får du mulighed for at udvide din forståelse for dig selv, øge din selvbevidsthed og finde nye handlemuligheder og måder at udvikle dine relationer til andre.

Vi arbejder med at sætte problemerne i et nyt lys, finde nye måder at forholde os til det smertefulde på og sætter fokus på oversete ressourcer, så du kan bevæge dig i retning af et liv præget af mening og vitalitet.

Min terapeutiske metode er ACT

Jeg har en 2-årig specialistuddannelse i en af de nyeste former for metakognitiv terapi, som kaldes Acceptance and Commitment Therapy, ACT eller ACT-terapi

Hos mig er metoden det fundament, som jeg står på, i forhold mit arbejde med mennesker og psykologiske problemer og lidelse.

Metoden er ikke en værktøjskasse, som du får trukket ned over hovedet. Men ACT har selvfølgelig betydning for, hvordan jeg arbejder, og hvordan psykologsamtaler foregår hos mig.

Det betyder bl.a. at du vil opleve, at jeg i starten af forløbet er optaget af at få en grundig forståelse for:

 • hvad du kæmper med?

 • hvordan du har kæmpet?

 • hvilken konsekvenser denne kamp har haft for dig på kort og på lang sigt?

Du lærer at håndtere tanker og følelser

Jeg vil med ACT som grundlag hjælpe dig med at øge din opmærksomhed på dine egne reaktionsmønstre. Jeg er optaget af at hjælpe dig til at acceptere de ting, som du ikke har kontrol over. Samtidig vil du få erfaringer med, hvad der er hjælpsomt og ikke hjælpsomt for dig, når du skal håndtere uønskede og ubehagelige følelser, tanker og kropslige sensationer.

Jeg vil hjælpe dig til at håndtere dine tanker, så de i mindre grad bliver styrende for, hvad du kan og ikke kan.

Du vil også opleve, at jeg vil være optaget af at skabe en bevægelse i retning af en accepterende, ikke-dømmende, kærlig og medfølende tilgang til dine egne følelser, tanker og sensationer – også de uønskede.

Jeg hjælper dig til en åbenhed over for alle de oplevelser, som du møder inde i dig selv. Målet er at hjælpe dig med at kunne forholde dig til de svære tanker og følelser på en måde, der ikke forværrer problemet, men giver plads til at komme i kontakt med, hvad der giver mening og værdi for netop dig i dit liv.

I retning af det liv, du ønsker

Vi undersøger dine håb og drømme, og hvad du ville ønske, at dit liv kunne handle om. Vi kigger på, hvad du personligt værdsætter i dit liv, og jeg hjælper dig med at øge din evne til at gribe nuet og handle på det, som virkelig betyder noget for dig.

Terapien skulle gerne bringer dig i retning af det liv, du ønsker at leve og hjælpe dig med at handle mere i overensstemmelse med den person, du ønsker at være.

What you can feel – you can heal

Forskning viser, at de erfaringer, som vi føler og mærker i vores krop sætter langt dybere spor i vores hukommelse, end erfaringer som lagres via en intellektuel forståelse. Derfor vil du hos mig opleve, at vi via forskellige øvelser søger at erfare og føle det, som er svært og ikke kun tale om det. En god træning i at være nærværende i nuet og handle effektiv, er mindfulness, som jeg gerne trækker ind i terapien, for dem, som ønsker det.

ACT hjælper til øget trivsel

En af grundene til, at jeg har valgt at arbejde med ACT, er ikke kun at det er en effektiv psykoterapeutisk metode. ACT er også en tilgang til vores måde at være i livet på og vores måde, at møde os selv på, når livet gør ondt.

I ACT er målet altså ikke kun at håndtere problemer og psykiske symptomer, men at skabe personlig udvikling, øge vores selvaccept og vores handlekraft. Derfor kan ACT bruges i rigtig mange situationer, til rigtig mange problemer og helt generelt til at skabe øget vækst og trivsel. F.eks. er ACT, som Acceptance and Commitment Training en udbredt metode til at arbejde med præstationsfremme i elitesport.

Du kan læse mere om, hvordan jeg arbejder og hvad du kan forvente af mig i forhold til, at jeg arbejder med Acceptance and Commitment Therapy under ”Terapiformer”.

I ACT er målet altså ikke kun at håndtere problemer og psykiske symptomer, men at skabe personlig udvikling.

Sådan foregår den første samtale

Den første samtale handler om dig og dine behov, og derfor er det individuelt, hvordan den første samtale præcist vil forløbe.

Noget af det, jeg lægger vægt på, er, at få skabt et trygt og fortroligt rum. Derudover er jeg optaget af at få et overblik over de problemer, du ønsker hjælp til. Jeg vil gerne vide, hvad du allerede har forsøgt at gøre for at løse problemerne, og hvordan det har påvirket dit liv.

Sammen opsætter vi mål

Jeg er interesseret i at høre om dine ønsker og forventninger til terapien og også om dine eventuelt tidligere erfaringer med terapi.

Jeg vil gerne tale om, hvad målet med vores samarbejde skal være. Hvis vi fra start er blevet enige om, hvor vi skal hen, så er det meget nemmere senere i forløbet at sikre os, at vi er på rette spor. Det giver os en helt konkret målestok i forhold til vores samarbejde.

I den første samtale vil vi også bruge lidt tid på at tale om, hvordan det videre forløb kan se ud, og hvor længe terapien kan forventes at tage.

Du kan forvente, at den første samtale er en afklarende samtale, hvor vi sætter rammerne for vores samarbejde.

Det kan du overveje før den første samtale

Du behøver ikke at forberede dig til vores første samtale. Men vil du gerne forberede dig, kan du overveje, hvad du håber, at terapien vil kunne hjælpe dig med.

Hvis du f.eks. håber, at terapien skal hjælpe dig med at blive gladere, få mere overskud eller blive mindre angst, så prøv at overveje, hvordan du ville leve dit liv, hvis disse mål allerede var nået:

 • Hvad ville du gøre anderledes?

 • Hvad vil du begynde at gøre, som du ikke gør nu?

 • Hvad ville du mon holde op med at gøre eller gøre mindre af? Med andre ord hvad ville du bruge de ’rare’ følelser og tanker til?

Hvis du har lyst, sender jeg gerne nogle spørgsmål til dig, som du kan overveje forud for vores første samtale. Det vil helt klart kvalificere vores samarbejde og sætte processen i gang, allerede før vi ses.

Det er dog vigtigt at sige, at mange foretrækker at vente til vi ses første gang. Det er helt op til dig.

Længden på et terapiforløb varierer

Det er svært at sige, hvor længe et terapeutisk forløb varer. Det afhænger både af, hvad det er, du søger hjælp til, og hvilke ønsker du har. Nogle har brug for få samtaler, mens andre har brug for et længerevarende forløb.

Du skal gerne kunne mærke en begyndende forandring i løbet af 3-4 gange, og for nogle er det tilstrækkeligt.

En del oplever, at behovet for terapi ophører efter cirka 8-12 gange. Der er dog også nogle, som ønsker et længerevarende forløb – måske med mindre hyppige samtaler.

En væsentlig faktor for din fremgang handler om, hvor aktiv du selv er både i terapisessionerne og ind i mellem. Forskning viser, at selvhjælpslitteratur, som understøtter det terapeutiske arbejde, forbedrer terapiens resultater. Jeg anbefaler gerne litteratur, som er målrettet det, du kæmper med.

Intensivt forløb i starten

Effekten af terapi er størst, når der fastholdes et vist momentum. Der må helst ikke gå for lang tid imellem samtalerne i starten. Derfor anbefaler jeg, at vi i opstarten mødes hver anden uge eller hyppigere. Når forløbet er intensivt, er forandringerne heller ikke alt for længe om at vise sig.

Efter nogle gange kan vi sammen vurdere, om det giver mening, at der går længere mellem samtalerne.

I slutningen af forløbet er der ofte længere imellem, at vi mødes, f.eks. hver 4. eller måske hver 6. uge.

Efter et afsluttet forløb er der nogle, som ønsker at fortsætte den personlige udvikling, som terapien har sat i gang, og holder fast i at komme hver eller hver anden måned.

Det bør du vide om at gå til psykolog

Du skal øve dig derhjemme

At gå til psykolog er hjælp til selvhjælp – hvis vores samtaler skal gøre en forskel i dit liv, er det vigtigt, at du bruger tid mellem samtalerne på at forholde dig til det, vi har haft fokus på og evt. øver dig i nogle af de ting, du gerne vil blive bedre til.

Det kan være svært at være sårbar

Nogle gange kan det være svært at være sårbar. Det er menneskeligt at ville skjule sin sårbarhed. Som mennesker foretrækker vi at fremstå stærke og kompetente og gøre et godt indtryk, så andre vil kunne lide os.

Disse strategier er bare ikke særligt hensigtsmæssige for dig i terapi, hvor formålet netop er at arbejde med det smertefulde, som gør dig sårbar. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at skabe et trygt rum, men du må meget gerne lade mig vide, hvis der er noget i vores samtaler, som ikke fungerer for dig, og som måske forhindrer dig i at tage hul på det, som er svært.

Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at skabe et trygt rum.

Det handler om DIG

Hvis du ikke føler, at jeg er den rette til at hjælpe dig, så skal du ikke føle dig forpligtet til at kommer hos mig. Terapi skal handle om dig og det, du har brug for.

Prøv andre psykologer, undersøg hvad der bedst for dig. Du må gerne bare aflyse din tid hos mig og ikke booke en ny tid. Du skal ikke stå til regnskab for mig.

Hvis jeg ikke har hørt fra dig i månedsvis, vil jeg typisk skrive en mail og høre, om du stadig har brug for adgang til min onlinekalender, eller om jeg må gøre din status inaktiv til et eventuelt senere tidspunkt.

Hvis du vil vide, om jeg kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at ringe eller skrive.

Menu