Supervision – fordybelse og faglig udvikling

Supervision af psykologer, læger og andre faggrupper

Jeg har mange års psykoterapeutisk erfaring og kan hjælpe dig med de udfordringer, du måtte opleve i forhold til dit samtaleterapeutiske arbejde. Jeg er kvalificeret til at supervisere psykologer i forbindelse med deres autorisation og specialist godkendelse og superviserer også andre faggrupper i social- og sundhedsvæsenet.

Supervision på jeres arbejdsplads eller hos mig

Jeg tilbyder både supervision i min klinik (i Roskilde eller Valby) eller på jeres arbejdsplads. Individuel supervision kan også foregå online, via en sikker videosamtale, som jeg sørger for.

Supervisionen kan være individuel eller i gruppe, f.eks. et behandlerteam.

I forhold til en personalegruppe, tilbyder jeg den første supervision vederlagsfrit. Det giver Jer mulighed for at få en oplevelse af, om jeg er den rette supervisor for jer og det giver mig mulighed for at få indblik i de problemstillinger, som gør sig gældende og dermed mere kvalificeret tage stilling til, om jeg er den rette til at opstarte et supervisionforløb for Jer.

Fokus for supervisionen

Udgangspunktet for supervisionen kan være konkrete sager eller specifikke emner, som optager dig.

Jeg kan hjælpe dig med at tilegne dig Acceptance and Commitment Therapy, integrere elementer af ACT i din eksisterende behandlingstilgang(e) eller hjælpe dig med at skærpe din opmærksomhed på at bruge metoden mere stringent og evidensbaseret.

Supervisionen kan også være knyttet til specifikke behandlingsmæssige problemstillinger, som f.eks. casekonceptualisering, udnyttelse af de nonspecifikke faktorer, øget fleksibilitet i den terapeutiske proces fremfor metoderigiditet, første samtale og etablering af en fælles målsætning, ambivalens og motivation mv. Eller supervisionen kan være en praksisnær indføring i det kliniske behandlingsarbejde med klienter.

Du behøver altså ikke at have kendskab til eller særlig interesse i ACT, for at bruge mig som supervisor.

Mit teoretiske ståsted

Jeg har siden 2013 arbejdet ud fra Acceptance and Commitment Therapy, ACT, som er den nyeste form for 3. bølge kognitive terapi. Jeg har således praktiseret ACT i en del år før metoden blev kendt og vandt populær udbredelse i behandlingssystemet i Danmark. Jeg håber, at du i supervisionen, vil kunne mærke, at min teoretiske viden er funderet i en betydelig klinisk erfaring med metoden.

Udover ACT trækker på Eksistentialistisk Psykoterapi, Compassion Fokuseret Terapi og Mindfulness. Tidligere i min karriere, hvor jeg arbejdede mere med familier og børn, trak jeg på Narrative og Systemiske metoder.

Mit værdigrundlag

Ud over at være fagligt velfunderet er det en kerneværdi for mig at skabe et trygt, ligeværdigt rum, hvor det er muligt at eksperimentere og lære.

Det er vigtigt for mig, at supervisionen styrker din professionelle faglighed og at denne faglige udvikling bliver synlig i forhold til de mennesker, du har en professionel relation til.

Jeg bestræber mig på at være nærværende og lyttede i forhold til det, som du ønsker min sparring til og gør mit bedste for at sikre at mine spørgsmål og input har størst mulig relevans for dig.

Jeg vil gerne lære fra de bedste og modtager aktuelt supervision af Robyn Walser.

40 timers ekstern supervision til psykologer på vej mod autorisation

Jeg tilbyder særlige pakkeforløb for psykologer på vej mod supervision og har gode erfaringer med at sammensætte afvekslende og kreative supervisionsforløb, hvor der veksles mellem teori og praksis og evt. metodetræning og rollespil. Jeg lægger vægt på, at du oplever, at forløbet både er fagligt udviklende og styrker dig i din personlige stil som psykolog.

Vær opmærksom på, at der udover krav om min. 40 timers ekstern supervision hos én og samme supervisor også er krav til rammen og indholdet, se Psykolognævnets krav til den eksterne supervision i forbindelse med autorisationsuddannelse.