Supervision

Supervision af psykologer, læger og andre faggrupper

Jeg har mere end 10 års erfaring med psykoterapeutisk arbejde og kan hjælpe med mange forskelle udfordringer i forhold til det samtaleterapeutiske arbejde.

Jeg er kvalificeret til at supervisere psykologer i forbindelse med deres autorisation og specialistgodkendelse. Jeg superviserer også andre faggrupper i social- og sundhedsvæsenet.

Styrkelse af dine ACT færdigheder

Udgangspunktet for supervisionen kan være konkrete sager eller specifikke emner, som optager dig, evt. med udgangspunkt i Acceptance and Commitment Therapy, ACT.

Jeg kan hjælpe dig med at tilegne dig Acceptance and Commitment Therapy, integrere elementer af ACT i din eksisterende behandlingstilgang(e) eller hjælpe dig med at skærpe din opmærksomhed på at bruge metoden mere stringent og evidensbaseret.

Du kan læse mere om ACT målrettet dig som behandler her.

Bestil tid

Er du klient, kan selv du booke og ændre din tid her.

Online samtale

Klik på dette link, lige før din session starter. Så kommer du ind i mit online venteværelse, hvorfra jeg lukker dig ind til vores samtale på det tidspunkt, vi har aftalt.

Supervisionen kan også være knyttet til specifikke behandlingsmæssige problemstillinger, som f.eks.

 • case konceptualisering
 • de nonspecifikke faktorer
 • øget fleksibilitet i den terapeutiske proces frem for metoderigiditet
 • første samtale og etablering af en fælles målsætning
 • ambivalens
 • motivation
 • en praksisnær indføring i det kliniske behandlingsarbejde med klienter.

Du behøver altså ikke at have kendskab til eller særlig interesse i ACT for at bruge mig som supervisor.

 Jeg ved fra tidligere oplevelser med Helle, at hun kan sætte tankerne i gang, så man både bliver inspireret og motiveret til at gøre tingene lidt anderledes. Det er ikke første og heller ikke sidste gang, at jeg kommer til Helle Leder Grønnevangsskolen

Mit teoretiske ståsted

Jeg har i snart 10 år arbejdet ud fra Acceptance and Commitment Therapy, ACT, som er den nyeste form for 3. bølge kognitive terapi.

Jeg har praktiseret ACT i en del år, før metoden blev kendt og vandt populær udbredelse i behandlingssystemet i Danmark. Jeg håber, at du i supervisionen vil kunne mærke, at min teoretiske viden er funderet i en betydelig klinisk erfaring med metoden.

Udover Acceptance and Commitment Therapy, ACT trækker jeg på, Compassion Fokuseret Terapi og Mindfulness samt tilknytningsteori og er i 2020 i gang med en efteruddannelse i Emotionsfokuseret Parterapi. Tidligere i min karriere, hvor jeg arbejdede mere med familier og børn, trak jeg på Narrative og Systemiske metoder.

Styrkelse af din professionelle faglighed

Ud over at være fagligt velfunderet er det en kerneværdi for mig at skabe et trygt, ligeværdigt rum, hvor det er muligt at eksperimentere og lære.

Det er vigtigt for mig, at supervisionen styrker din/jeres professionelle faglighed og at denne faglige udvikling bliver synlig i forhold til de mennesker, du/I har en professionel relation til.

Jeg bestræber mig på at være nærværende og lyttede i forhold til det, som du/I ønsker min sparring til, og gør mit bedste for at sikre, at mine spørgsmål og input har størst mulig relevans for dig/Jer.

Jeg vil gerne lære fra de bedste og modtager aktuelt supervision af Dr. Robyn Walser.

Supervision på din arbejdsplads, hos mig eller online

Supervisionen kan være individuel eller i grupper, f.eks. et behandlerteam. Jeg tilbyder både supervision i min klinik (i Roskilde eller Valby) eller på jeres arbejdsplads.

Både individuel og gruppe supervision kan også foregå online, via en sikker videosamtale, som jeg sørger for.

Den første gruppe supervision tilbyder jeg gratis, så I har mulighed for at se, om jeg er den rette og så jeg har mulighed for at få indblik i de problemstillinger, som I står med og bedre kan afgøre, om jeg er den rette til at stå for et supervisionsforløb hos jer.

Helle fik ved hjælp af en enkelt sætning vendt op og ned på vores relationer til hinanden i personalegruppen. Vi kan varmt anbefale Helle og hendes måde at arbejde med os på. Det bliver ikke sidste gang, vi konsulterer hende.

40 timers ekstern supervision til psykologer

Jeg tilbyder særlige pakkeforløb for psykologer på vej mod supervision og har gode erfaringer med at sammensætte afvekslende og kreative supervisionsforløb, hvor der veksles mellem teori og praksis og evt. metodetræning og rollespil.

Jeg lægger vægt på, at du oplever, at forløbet både er fagligt udviklende og styrker dig i din personlige stil som psykolog.

Vær opmærksom på, at der udover krav om min. 40 timers ekstern supervision hos én og samme supervisor også er krav til rammen og indholdet, se Psykolognævnets krav til den eksterne supervision i forbindelse med autorisationsuddannelse

Menu

COVID-19!
Forholdsregler 1. juli 2020

Online samtaler prioriteres som primær konsultationsform, men der kan ved behov aftales samtaler med fysisk fremmøde i min klinik.

Du kan læse mere om, hvordan online terapi foregår her.

Jf. Sundhedsstyrelsens seneste retningslinier per 30. juni, skal aktiviteten i sundhedsvæsenet fortsat ske under hensyn til minimering af risikoen for smittespredning. Det anbefales, at telefon- og videokonsultationer fortsat anvendes, hvor det er fagligt forsvarligt og meningsfuldt, baseret på en konkret vurdering af den enkeltes behov.

Du kan læse retningslinierne her.

Ved fysisk fremmøde i klinikken gælder følgende forholdsregler:

 • Aflys, hvis du har symptomer eller har været sammen med nogen, der har.
 • Kom ikke før din aftalte tid aht. pres på venteværelset.
 • Medbring evt. egne drikkevarer, der serveres ikke drikkevarer i klinikken.
 • Der står håndsprit ved indgangen, som bedes anvendt ved ankomst.
 • Der gives ikke håndtryk og der overholdes så vidt muligt 2m afstand.
 • Dørhåndtag og kontaktflader afsprittes efter hver samtale.
 • For anonymt at kunne opspore evt. smittespredning, bedes du installere “Smitte-Stop” app på din telefon. I modsat fald kan jeg skulle oplyse dit navn til sundhedsmyndighederne, dersom der skulle opstå smittespredning i min klinik.