5 fordele ved online terapi

5 fordele ved online terapi for dig

ONLINE TERAPI: Få inspiration til, hvordan du kan udnytte, at vores samtaler er online. Bliv samtidig klogere på fordelene ved online terapi.

“Hvor er det egentlig dejligt at tale med dig hjemme fra min egen stue. ” Sådan sagde en klient forleden, da vi afsluttede vores online terapisamtale. Vi dvælede et øjeblik sammen ved, hvad hun oplevede, der var bedre ved online terapi sammenlignet med samtaler i min klinik  – altså ud over at undgå smittespredning fra Corona.

Nedenfor kan du læse lidt mere om fordelene ved e-terapi / online terapi.

1. Mindre stress og travlhed ved online psykoterapi

Min klient fremhæver en væsentlig fordel ved online psykoterapi. Når vi skal tale sammen, skal hun ikke stresse ud ad døren. Hun skal heller ikke bøvle med parkeringsplads eller risikere at komme forpustet og fortravlet ind til mig.

Kvinden lægger især mærke til, at der i vores online terapisamtaler er en helt anden ro inde i hende lige fra start. Hun skal ikke bruge tid på at ”ankomme og lande”, som hun ellers har oplevet at gøre en del gange i min klinik.

2. Online terapi gør det lettere at åbne op til det sårbare

En anden fordel ved online terapi er også, at vi ”kommer hurtigere til sagen”. De følelsesmæssigt smertefulde ting i hendes liv bliver mindre svære at tale om, når jeg ikke sidder fysisk lige over for hende. Når der er lidt online-afstand mellem os, oplever hun, at der ikke skal tages så meget tilløb til at tage hul på det: Det er lettere at åbne op for de sårbare ting.

Hendes beskrivelser af fordelene ved online terapi giver god mening for mig. Jeg hører mange tilsvarende oplevelser fra andre, som fortæller, hvordan de er blevet positivt overraskede over e-terapi / online terapi.

Ud over de fordele, som denne kvinde oplever i forhold til vores relation og samarbejde online, har andre klienter fremhævet fordele, der handler om omverdenen og de ydre forhold.

3. Du slipper for at forholde dig til omverdenen

Flere klienter har fremhævet fordelen ved ikke at skulle forholde sig så meget til omverdenen, når de i stedet har en online terapisamtale.

Hjemme i din egen stue risikerer du ikke at møde nogen på vej hen til mig. Du risikerer ikke til at få spørgsmål som: ”Hvor du er på vej hen?” eller ”Hvad laver du her?”. Spørgsmål, som du måske ikke har lyst til at svare på.

For nogle er netop det en stor befrielse ikke at skulle bekymre sig om at møde nogen – uanset om sandsynligheden for at møde nogen er lille.

Når vores samtale slutter, er du allerede hjemme hos dig selv. Du skal ikke bevæge dig ud i det offentlige rum eller med offentlig transport, med en evt. træt og tung følelse i hjertet. Du risikerer ikke at møde nogen med røde forgrædte øjne – som det nogle gange kan være tilfældet, når de emner, vi taler om, gør ondt.

4. Ekstra tid til ekstra selvomsorg

En fordel, som rigtig mange nævner, er den tid, som spares på transport. Det er ofte et sted mellem 30-60 minutter eller mere, som du pludselig får foræret, når samtaleterapien foregår online, der hvor du allerede befinder dig.

Den tid kan bruges på mange måder. Du kan skynde dig at nå lidt ekstra opgaver på arbejde eller hjemme. Du kan surfe rundt på sociale medier, læse nyheder eller gøre mere af det, som du måske plejer at gøre.

Men hvorfor ikke udnytte fordelen ved online terapi lidt mere? Hvis du træffer et bevidst valg om, at denne tid er din, og at den skal bruges på dig, så får du pludselig meget mere ud af den tid, du ellers investerer i at komme i min klinik. Nu bruger du tid på terapi og ekstra egen-omsorg – frem for på terapi og transport.

Ved online psykologbehandling kan du bruge din tid på terapi og ekstra egen-omsorg – frem for på terapi og transport.

Online terapi giver plads til nærvær og fordybelse

5. Mere nærvær og fordybelse

Kvinden, som har fortalt mig, hvor dejligt, hun synes, det er at tale med mig hjemme fra sin stue, har besluttet sig for, at hun vil investere den time – som hun får foræret ved at vores terapeutiske samtaler foregår online –  på nærvær og fordybelse:

  • En mindfulness øvelse før vores samtale vil hjælpe hende med at blive nærværende med sig selv. Det kan også hjælpe hende med at stille ind på, hvad hun gerne vil have fokus på i sin online terapisamtale hos mig.
  • Tid til fordybelse: Hun har også besluttet, at hun efter sin online terapi, vil bruge den tid, hun har fået foræret på at fordybe sig i de ting, vi havde haft fokus på i vores samtale. Hun vil overveje at skrive nogle af de ting, som er vigtigst for hende, ned. På den måde kan det bundfælle sig mere i hendes hukommelse. Med fordybelsen ønsker hun at holde bedre fast i det, som hjælpsomt for hende og lade det blive mere guidende for hende frem til vores næste online terapisamtale.

Hvad muliggør online terapi for dig?

Vi er begge så begejstrede over at få øje på alle disse fordele, at det må videregives her (selvfølgelig i anonym form). Jeg håber, at du også kan få øje på nogle fordele ved online terapisamtaler for dig.

Lyt til mindfulness øvelser her.

  • Hvad bliver muligt for dig, når samtalen pga. geografisk afstand eller Corona skal foregå online?
  • Hvilke fordele lægger du mærke til for dig?
  • Hvad vil du bruge din ekstra tid på, før og efter vores næste online terapisamtale?
  • Hvis den tid, du sparer på transport, skulle investeres i noget, hvad skulle det så være?

Fordele og ulemper opvejer hinanden

Statistisk set er der ikke noget, der taler for, at den ene samtaleform er bedre end den anden. Undersøgelser, der måler på effekten af online psykologbehandling sammenlignet med face-to-face psykologbehandling, viser ingen statistisk signifikante forskelle.

Det betyder, at de to forskellige måder at lave psykologsamtaler på har lige god behandlingseffekt.

Større fleksibilitet og flere muligheder

Jeg har arbejdet med online terapi som en del af min praksis længe før Corona gav os begrænsninger i forhold til at mødes fysisk. Når Corona-begrænsninger ophæves, er du velkommen til at vælge præcis den samtaleform, som passer dig bedst, og som rummer flest fordele for dig.

Indtil da håber jeg, at du kan få øje på og udnytte de fordele, der kan være for dig ved, at vi lige kun kan mødes online.

Læs andre indlæg

Menu