Online parterapi: Sådan skaber I de optimale rammer

Gi’ jeres online parterapi optimale vilkår

ONLINE PARTERAPI: I parterapi er det jeres relation, der er i fokus. Det emotionelle rum mellem jer har imidlertid andre vilkår, når parterapien er online. Det betyder, at vi arbejder med det emotionelle rum, som I skaber mellem hinanden, og som I – og måske jeres børn – lever og ånder i. Her får I 6 gode råd til at skabe optimale vilkår for jeres online parterapi.

Den væsentligste forskel på parterapi i min klinik og online parterapi er, at jeg som parterapeut ikke kan have det fulde ansvar for, at rammerne for jeres samtale er optimale i forhold til at skabe nærvær og tryghed. Når parterapien foregår online er en del af ansvaret for at skabe gode ramme for samtalen udliciteret til jer.

For at give jeres online parterapi de bedste vilkår, er der nogle forhold, som I bør overveje og tage højde for. Dem vil jeg komme ind på i dette indlæg.

Online parterapi sætter fokus på jeres samspilsmønstre

I skal være opmærksom på, at parterapi handler om at hjælpe jer med at blive klar over, hvilke typiske samspilsmønstre der kendetegner jeres forhold. I parterapi arbejder vi på at gøre det muligt for jer at rumme og udtrykke svære følelser, som er knyttet til negative mønstre, og skabe kontakt til det, som I hver især længes efter.

På det grundlag arbejdes der med at udvikle nye meningsfulde måder at være sammen på, som er præget af intimitet, nærhed og emotionel kontakt. Der er fokus på, I får erfaringer med at tage disse nye skridt i forhold til hinanden. Det skal gerne foregå i et trygt rum, som I forhåbentlig oplever, at onlineparterapien er for jer.

DERFOR! Prøv at forestille jer, at I skal skabe det samme private og fortrolige rum for vores samtale, som hvis I mødte op i min klinik. Rammerne for vores samtale skal gerne gøre det muligt for jer at fokusere på jeres relation for en stund – og intet andet. Så gem kage, kaffe, snack eller frokost m.v. til et andet tidspunkt, men ha’ gerne Kleenex i nærheden. Man ved aldrig, hvornår man får brug for det.

Sådan foregår online parterapi optimalt

I må ikke gemme jer bag hver jeres skærm

Det er i samtalerne, at I får erfaringer med at blive bedre til at tune ind på hinandens og egne følelser og respondere mere hensigtsmæssigt på det, der er behov for. De erfaringer kan så i højere og højere grad sættes i spil uden for terapien, imellem vores sessioner.

Da jeres relation er fokus, vil jeg gerne se, hvad der sker imellem jer, mens vi taler sammen. Når parterapi foregår online er det derfor en god idé, hvis jeg kan se jer begge to på skærmen samtidig. Det er også vigtigt, at I sidder sammen i samme lokale og ikke deltager i samtalen på hver jeres skærm, på hver jeres fysiske lokation.

Skab rum til at være sårbar

Parterapi handler om de processer og dynamikker, der opstår i det emotionelle rum mellem jer. Forstyrrelser udefra kan afbryde og ændre de processer, vi har gang i.

Det kan være svært at komme tilbage på sporet igen, hvis man bliver afbrudt, når der lige er taget hul på en sårbar følelse. Så sørg for at finde nogle rolige omgivelser, hvor I ved, at I ikke bliver forstyrret og kan tale fortroligt. Få børnene passet, sørg for hunden er luftet, slå ringeklokken fra, sæt telefonen på flyfunktion og sørg for notifikationer på pc er slået fra osv.

Lad ikke teknikken forstyrre under online parterapi

Teknikken kan forstyrre. Derfor er det en god ide, at sørge for at der er styr på strømforsyning, internet m.v.

En telefon har generelt en alt for lille skærm til online parterapi. Brug derfor en pc eller tablet, og placer den på et stabilt underlag, så billedforbindelsen til jer er så rolig som mulig.

Tænk over lysindfald, så jeg kan se jer bedst muligt. Det vil sige undlad at sidde helt eller delvist i skygge eller sidde i så meget modlys, at jeg slet ikke kan se jer.

Vær også opmærksom på, at I ikke sidder for langt fra mikrofonen, og at der ikke er baggrundsstøj (f.eks. musik, opvaskemaskine eller lign.), som kan gøre det svært at høre jer.

Vær klar 5-10 min. før online parterapi

Overvej at gøre jer klar til samtalen i god tid, så I ikke kommer halsende til skærmen i sidste øjeblik. Husk det er vigtigt, at I er mentalt til stede. Hvis I skulle til samtale i min klinik, ville I måske bruge både transporttiden og ventetiden i mit fysiske venteværelse på at tune ind på jer selv og jeres parforhold. Det samme vil jer anbefale jer at gøre før vores online samtale. Gør jer klar min. 5-10 minutter før.

Husk at fordøje samtalen bagefter

Parterapi er igangsættelse af processer. Brug derfor gerne lidt tid efter vores onlinesamtale til at tænke over og/eller tale om samtalen frem for straks at løbe videre til det næste, I skal. 

6 gode råd til online parterapi

Opsamling: 6 råd til optimale rammer for jeres online parterapi 

  1. Sid sammen, så jeg kan se jer begge to på skærmen samtidigt.
  2. Find nogle rolige omgivelser, hvor I ved, at I ikke bliver forstyrret og kan tale fortroligt.
  3. Ha’ styr på strømforsyning og internet. Slå notifikationer fra på pc. Sæt telefon og ipad på flytilstand – men først når vi har fået forbindelse til hinanden.
  4. Sørg for god lyd- og billedforbindelse. Sørg for et stabilt underlag til pc/tablet, gode lysindfald, kort afstand til mikrofon og begræns baggrundsstøj.
  5. Gør jeg klar i god til, så I er tunet ind på jer selv og hinanden.
  6. Brug lidt tid på jer selv og hinanden og den proces samtalen har sat i gang, når vores samtale er afsluttet

Undersøgelser viser, at effekten af online samtaler (såkaldt e-terapi) er den samme som ved samtaler med fysisk fremmøde. Det er naturligvis forudsat, at terapeuten er erfaren med online terapi og kan bruge onlinemediet, så terapien får optimale vilkår. Dertil er fokus på samtalens emotionelle og relationelle kvaliteter vigtigt for effekten af terapien.

LÆS OGSÅ! Parforholdet presses som en citron

 

 

 

Læs andre indlæg

Menu